Zažite s nami Mindfulness - Akademia pozitívneho života

Zažite s nami MindfulnessOchutnávka mindfulness

     Dátum: 
     Čas Mindfulness raňajky o 9:00
     Lektor:  Ing. Mária Boťanská, Mgr. Tatiana Sýkorová, Ing. Ingrid Grebecová
     Lokalita:  Ružová dolina 7, Bratislava
     Cena:  zdarma

 
Mindfulness - autotréning mysle, ktorý zlepšuje kognitívne funkcie a napomáha k plnohodnotnému prežívaniu každodenného života.

Mindfulness /všímavosť je základnou ľudskou schopnosťou byť plne zmyslovo prítomný „tu a teraz", byť si vedomý toho, kde sme a čo robíme bez potreby situáciu vnútorne opisovať a hodnotiť.

Cieľom Mindfulness je dostať svoju myseľ pod kontrolu, naučiť sa s ňou vedome pracovať, zvládať a kontrolovať svoje emócie. Zvládanie a využívanie „Mindfulness techník“ je druh určitého životného štýlu, aplikujeme ich denno-denne v bežných životných situáciách, tvoria neoddeliteľnú súčasť žitia nášho života. Kľúčovým prvkom kognitívnych cvičení Mindfulness je učiť sa prežívať prítomný okamžik.

Mindfulness nám pomáha v živote:

  • zvládať emócie
  • zvládať stres
  • prechádzať syndrómu vyhorenia
  • lepšie zvládať konflikty
  • upevňovať vnútornú spokojnosť so svojim životom

Príďte s nami zažiť Mindfulness, aby ste vedeli podať pomocnú ruku svojim zamestnancom, kolegom aj sebe samému.

Mindfulness ponúkame formou pravidelných cvičení a kurzov pre Vašich zamestnancov tak na pôde Vašej firmy, ako aj u nás, v našich priestoroch. Viac sa o našom programe dozviete na našej ochutnávke Mindfulness, na ktorú ste srdečne pozvaný.
 
e
Top