O nás - Akademia pozitívneho života

O nás

Kľúčom ku šťastiu a pozitívnemu a naplnenému životu je životná rovnováha a pozitívne myslenie.  Mnoho ľudí trpí a nevie nájsť svoje šťastie, pretože kráča v nalinkovaných krokoch zvyku, stereotypu. Mnoho ľudí nemá čas chvíľu sa zataviť, zamyslieť sa nad svojim životom a hľadať svoje šťastie, svoj naplnenie, harmóniu, úspech a radosť zo života. Pritom stačí tak málo. Zmena myslenia a životných postojov prináša pokoj, vyrovnanie a nové životné šance.

Práve preto vznikla Akadémia pozitívneho života ako občianske združenie..

Je to zhmotnenie mojich snov, mojej dlhodobej cesty pozitívnym a vedomým životom, ktorým by som rada spolu s iným odborníkmi a lektormi prinášala ostatným ľudom šťastie a radosť zo života.

Akadémia pozitívneho života.o.z. je miestom, kde sa budeme stretávať a vymieňať si svoje skúsenosti ako lepšie a vedomejšie žiť.
Cieľom a víziou občianskeho združenia Akadémie pozitívneho života je pomáhať ľuďom nájsť svoje šťastie, radosť a úspech v pracovnom aj osobnom živote.
Spolupracujeme s rôznymi odborníkmi, lektormi a koučmi.

V našich školeniach a kurzoch sa budeme venovať témam ako:
 • pozitívne myslenie
 • zmysel života
 • Mindfulness MBSR
 • sebadôvera
 • sebanaplnenie
 • talent
 • šťastie a radosť
 • vzťahy v rodine, na pracovisku
 • výchova deti
 • emócie
 • úspech
 • intuícia
 • zdravá strava
 • zdravé telo
 • vedomý spôsob života

Spoločne sa učíme pracovať so svojou mysľou, emóciami, strachom, dôverou, prijatím a žiť naplnený život v prítomnom okamihu. Súčasťou školení aj celosvetovo certifikovaný program Mindfulness MBSR (Mindfulness based stress reduction) - znižovanie stresu pomocou všímavosti, ktorého som kvalifikovanou trénerkou. Svoju akreditáciu som získala v Mindful Academy Solterreno. Viac o Mindfulness MBSR nájdete ja na stránke www.mindfulness-mbsr.sk
Budeme spoločne pracovať na svojom šťastí, lepších vzťahoch, talentoch, sebarealizácií a úspechu.
Pre tých, ktorí chcú ísť hlbšie, máme pripravené kurzy práce s vlastnou energiou, intuíciou a vstúpení do vnútorného sveta – vlastného bytia.

Ako sa stať členom občianskeho združenia?
Členom občianskeho združenia sa môže stať ktokoľvek. Ročný členský príspevok je 50€.
Členské zahŕňa jednu konzultáciu v rozsahu 60 minút (osobne alebo cez Zoom) zdarma. A online poradňa pri riešení Vášho problému.

Chcete nás podporiť? Za každú podporu sme vďační. Či už ide o milé slovo, vaše referencie, alebo aj akúkoľvek finančnú podporu. Môžete nám prispieť na náš účet, či už vo forme daru alebo 2% z daní. Naše č. účtu, ktorý je vedený vo Fio banke je: SK9783300000002101709763 .
Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste prišli na našu stránku a našli si čas prečítať si naše informácie a články. Budem rada, ak sa spoločne stretneme na našich kurzoch a školeniach, alebo sa stanete členmi nášho občianskeho združenia.
 

Mária Boťanská
zakladateľka Akadémie pozitívneho života.o.z.
Kľúčom ku šťastiu a pozitívnemu a naplnenému životu je životná rovnováha a pozitívne myslenie.  Mnoho ľudí trpí a nevie nájsť svoje šťastie, pretože kráča v nalinkovaných krokoch zvyku, stereotypu. Mnoho ľudí nemá čas chvíľu sa zataviť, zamyslieť sa nad svojim životom a hľadať svoje šťastie, svoj naplnenie, harmóniu, úspech a radosť zo života. Pritom stačí tak málo. Zmena myslenia prináša pokoj, vyrovnanie a nové životné šance.
Práve preto vznikla Akadémia pozitívneho života.
Je to zhmotnenie mojich snov a mojej dlhodobej cesty pozitívnym a vedomým životom, ktorým by som rada spolu s iným odborníkmi a lektormi prinášala ľudom šťastie a radosť zo života.

Akadémia pozitívneho života je miestom, kde sa budeme stretávať a vymieňať si svoje skúsenosti ako lepšie a vedomejšie žiť.
Cieľom a víziou našej Akadémie pozitívneho života je pomáhať ľuďom nájsť svoje šťastie, radosť a úspech v pracovnom aj osobnom živote.
V našich školeniach a kurzoch sa budeme venovať témam ako:
 • pozitívne myslenie
 • zmysel života
 • sebadôvera
 • sebanaplnenie
 • talent
 • šťastie a radosť
 • vzťahy v rodine, na pracovisku
 • výchova deti
 • emócie
 • úspech
 • intuícia
 • zdravá strava
 • zdravé telo
 • vedomý spôsob života
Spoločne sa učili sa ovládať svoje negatívne emócie ako sú strach, zlosť, hnev, závisť, ktoré nám bránia žiť naplnený život.
Budeme spoločne pracovať na svojom šťastí, lepších vzťahoch, talentoch, sebarealizácií a úspechu.
Pre tých, ktorí chcú ísť hlbšie, máme pripravené kurzy práce s energiou, intuíciou a vstúpení do vnútorného sveta – vlastného bytia.
Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste prišli na našu stránku a našli si čas prečítať si naše informácie a články. Budem rada, ak sa spoločne stretneme na našich kurzoch a školeniach.
 
Mária Boťanská - zakladateľka Akadémie pozitívneho života
Top