Katarína Maťaše - Akademia pozitívneho života

Katarína Maťaše

Katarína Maťaše, psychologička a terapeutka dotykom.


  Vyštudovala som psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Tá ma síce obohatila o množstvo teoretických poznatkov, ale len vďaka živým procesom – vlastnému sebapoznávaniu, postupne odhaľujem tie Veľké otázky o sebe, a o svete, pre ktoré som sa na štúdium pôvodne prihlásila.

Na mojej ceste mi pomáha jóga, maľovanie, meditácia, príroda, a láskavé duše, ktoré ma obklopujú a sprevádzajú. Mám za sebou niekoľkoročnú prax s prácou s deťmi, a štúdium Waldorfskej pedagogiky v predškolskom i školskom veku, ktoré ma veľmi obohatilo.

Vo svojej praxi vychádzam z kraniosakrálnej terapie. Keďže sa pri práci nechávam viesť svojou intuíciou, nie len naučenými technikami a postupmi, nazvala som túto formu terapie TERAPIA DOTYKOM. Terapia dotykom je jemnou, neinvazívnou, ale (práve preto) intenzívnou metódou napojenia sa na ozdravné procesy tela, i duše, je cestou i cieľom naladenia sa na seba a svoj jedinečný vnútorný poklad. Na Zdroj v sebe.

e
Top