Stabilita – budovanie pozitívnej klímy a vzťahov na pracovisku

Stabilita – budovanie pozitívnej klímy a vzťahov na pracovisku

Firemná kultúra je dnes nosnou súčasťou budovania značky zamestnávateľa. A pozitívna firemná kultúra základom spokojnosti a angažovanosti zamestnancov.

Skúste zodpovedať otázku: Sú Vaši zamestnanci šťastní, spokojní a majú radosť z práce? Ak áno, tak smerujete správnym smerom, ak však nie, je potrebné sa zamerať na zvýšenie spokojnosti zamestnancov. 
Všetky výskumy totiž  poukazujú na skutočnosť, že spokojní a šťastní zamestnanci:

 1. vykazujú vyšší výkon
 2. budujú lepšie vzťahy na pracovisku ako aj so zákazníkmi
 3. majú vyššiu motiváciu.

Pri dnešnom nedostatku pracovnej sily ale aj očakávaniach mladej generácie je firemná klíma a kultúra dôležitou súčasťou riadenia spoločnosti aj ľudských zdrojov.

V rámci budovania pozitívnej podnikovej klímy sa zameriavame na:

 • Posilňovanie vnútornej stability spoločnosti aj jednotlivcov
 • Zvládanie náročných situácií a stresu na pracovisku
 • Work-life balance a predchádzaniu syndrómu vyhorenia a chorobnosti
 • Zvyšovanie empatie a zdravých a korektných vzťahov v rámci firmy aj mimo nej
 • Budovanie hodnôt spoločnosti a jeho EVP (Employee value propostiion)
 • Zvyšovanie reputácie a povedomia o spoločnosti, čo je nosnou súčasťou Employer Brandingu.

Žiadna reklama nepomôže značke zamestnávateľa, ak nie je v súlade s ústnym podaním referencií a odporúčaní zo strany zamestnancov. Zamestnanci sú základnými šíriteľmi firemnej kultúry, reputácie ako aj značky zamestnávateľa. A Ak sú nespokojní, šíria to ďalej.

Na aplikáciu budovania pozitívnej klímy a vzťahov na pracovisku využívame:

 • Workshopy
 • Školenia
 • Koučing
 • Individuálne poradenstvo a konzultácie

Workshopy, školenia, koučing aj poradenstvo  realizujeme priamo u klienta, alebo v našich priestoroch v Ružovej doline v Bratislave.  
Nezáväzne objednať

  e
  Top