Firemný detox – uvoľňovanie mentálnych vzorcov a blokov

Školenia osobnostného rozvoja

Rozvoj osobnosti každého človeka by malo byť prirodzenou súčasťou pracovného aj osobného života. Vďaka osobnostnému rozvoju sa stávame silnejšími a odolnejšími. Meníme myslenie aj správanie. Opúšťame staré programy a vzorce, učíme sa prekonávať prekážky a krízové situácie, spoznávame samých seba.

Vďaka osobnostnému rozvoju sa stávame flexibilnejšími a produktívnejšími, využívame svoje silné stránky a talenty, učíme sa novým veciam a zlepšujeme svoje schopnosti a zručnosti

V rámci školení osobnostného rozvoja prinášame témy:

 • Vplyv pozitívneho myslenia na efektivitu a firemnú kultúru
 • Pozitívni ľudia = pozitívny tím = pozitívna klíma
 • Budovanie pozitívnych vzťahov na pracovisku
 • Manažér v roli kouča
 • Kreatívne techniky vedenia tímu
 • Ako zvládať stres a emócie na pracovisku
 • Ako podporovať tímovú práca
 • Work-life balance
 • Empatia a pochopenie v pracovných vzťahoch
 • Ako motivovať seba aj ľudí okolo seba
 • Ako skĺbiť medzigeneračné rozdiely
Školenia robíme na mieru podľa individuálnych potrieb, ale aj ako verejné školenia každú stredu na inú tému v našich priestoroch v Ružovej doline v Bratislave
Nezáväzne objednať

  e
  Top