Ing. Marek Ruzsinszki KcS - Akademia pozitívneho života

Marek Ruzsinszki

Ing. Marek Ruzsinszki KcS - Kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov.

Som človek, ktorý hľadá odpovede na svoje životné otázky. Na veľa otázok týkajúcich sa zdravia, medziľudských vzťahov, zmyslu života mi však ani medicína a ani veda nevedela dať odpovede. A tak som hľadal a zároveň v sebe tvoril. S odstupom času som prišiel na to, že som si tým všetkým musel prejsť, aby som to pochopil, zosilnel, implementoval do života a následne to mohol odovzdávať ďalej.

Vyštudoval som Fakultu elektrotechniky a Informatiky STU. V rámci svojej profesnej kariéry som pracoval v dvoch súkromných televíziách, v jednom rádiu a následne bol na vedúcich pozíciách v zahraničných korporátnych firmách. Napriek svojmu technickému a vedeckému vzdelaniu ma však vždy priťahovali „duchovné“ sféry. Pre mňa sú to tie, ktoré rozvíjajú a kultivujú ľudského ducha, ľudskú myseľ.

Podarilo sa mi uzdraviť z rôznych diagnóz, ktoré lekárska veda často nazýva „vážne“, prípadne „neliečiteľné“. Počas cca 20 rokov som neustále vzdelával a absolvoval mnoho škôl s liečebným zameraním. Tieto poznatky som si porovnával a dával do súvislostí s už nadobudnutým odborným technickým vzdelaním a vedných odborov kvantovej fyziky, a tiež neurológie, psychológie a sociológie. Počas môjho života som bol často pre ostatných bútľavou vŕbou, ktorého sa pýtali na názor, neskôr som dostával otázky, že ako som to zvládol, resp. ako som to dokázal. Vďaka tomu som pochopil, že nadobudnuté poznanie si nechcem odniesť do hrobu, ale ho chcem odovzdávať tým, čo majú v živote problémy, napr. zdravotné, vzťahové, partnerské, existenčné a to formou vzdelávania, inšpirácie a motivovania. Zaujali ma metodiky v koučingu, kde sú techniky a postupy na dosiahnutie „ZMENY MYSLENIA“ človeka, keďže viem, že dať radu väčšinou nestačí. Sedenia obohacujem svojím nadobudnutým životným poznaním a skúsenosťami. Práve tie sú dôležité pre hlboké pochopenie a empatiu voči klientovi. Absolvoval som koučovaciu školu a po troch rokoch praxe a vyše 250 individuálnych koučingových sedení s klientom, som sa stal certifikovaným koučom Slovenskej asociácie koučov.

V súčasnej dobe vediem úspešnú firmu, pôsobím ako lektor energymanažmentu v biznis sfére a súčasne sa venujem aj jednotlivcom ako osobný Life Kouč . Popritom organizujem vlastné semináre a workshopy a som lektorom Čchi-Kungu, ktorému sa venujem už skoro 20 rokov.

Mojimi nosnými témami sú: MYSEL, POZITÍVNE MYSLENIE, ZVLÁDANIE EMÓCI, ENERGIA, ZDRAVIE, VZŤAHY, ROZVOJ OSOBNOSTI A POTENCIÁLU.
Viac info o mojich aktivitách nájdete na : www.lifekoucing.eu, www.cchi-kung.sk ,www.renewenergy.sk
e
Top