lektor Mária Boťanská - Akademia pozitívneho života

Mária Boťanská

„Pomáhať ľuďom nájsť radosť z práce, podnikania aj osobného života ma napĺňa.“
Život prináša situácie, ktoré postupne do seba zapadajú ako puzzle až nakoniec vytvoria krásny obraz, ktorý tvorí náš zmysel života.
Tieto kúsky puzzle prichádzali postupne, tak ako som sa ja posúvala v pracovnom aj osobnom živote.

Môj pracovný život začal pred rokmi v spotrebiteľskom prieskume trhu na manažérskych pozíciách v GfK, neskôr na marketingu v Palme. Prieskum trhu je zaujímavá práca .Čo projekt, to iná téma. Analyzovať čísla, rozhovory, diskusie ľudí a ich postojov mi dalo veľa do života. Prinieslo mi to nadhľad a možnosť pozerať sa na život očami ľudí na Slovensku.

Životnou výzvou bolo založenie svojej vlastnej prieskumnej a vzdelávacej agentúry, kde som sa stretla s realitou slovenského biznisu. Musela som sa popasovať s vlastným strachom, vlastnou sebadôverou, ako aj s mnohými prekážkami. Pochopila som, že podnikať znamená nevzdať sa, kráčať vpred a neustále myslieť pozitívne.

Osud mi priniesol prvé HR prieskumy.
Spotrebiteľský prieskum pomáha nastaviť strategický marketing a podporu, ale HR prieskum a riešenia pomáhajú zlepšovať firemnú kultúru a radosť z práce. Pomáhajú firmám meniť svoje zmýšľanie, aby dokázali zamestnancov nielen osloviť a udržať, ale aj rešpektovať a oceniť ako človeka. Prieskumy spokojnosti zamestnancov aj reputácie značky zamestnávateľa v rámci Employer brandingu nastavujú jasné zrkadlo. Je to cesta, ako pomôcť ľuďom k väčšej spokojnosti v práci.

Ako sa puzzle postupne skladali, prišla tá s názvom podeľ sa o svoje skúsenosti. Absolvovala som akreditovaný kurz lektora a stala som sa členom ALKP. Prednášala som už roky na rôznych konferenciách, eventoch aj na Vysokej škole, postupne som učila menších podnikateľov ako robiť marketing, ako začať podnikať, ako komunikovať.

Ako lektor sa venujem najmä témam osobnostného rozvoja, pozitívneho myslenia, komunikácie, empatie, medzigeneračným rozdielom, ale aj témam podnikania a marketingu.

Nakoľko osobnostný rozvoj a seba rozvoj aplikujem vo svojom živote takmer 14 rokov, otvorila som Akadémiu pozitívneho života, kde je mojím cieľom pomáhať ľuďom nájsť seba samého a tešiť sa zo života. Život v prítomnosti sa stal mojou súčasťou.

V roku 2006 som začala študovať a praktizovať metodiku diferencovaných funkčných stavov. Ide o celý komplex metód a technológií práce s energiou, ktoré umožňujú prejsť od neriadeného emotívneho prejavu k celistvému prežívaniu. DFS je spôsob rozvoja priestorových a energetických kvalít, ktoré umožňujú vchádzať do rezonancie s realitou. Zmyslom DFS je naučiť sa tvoriť svoj život zo svojho vnútra. Diferenčné funkčné stavy (DFS) je metodika aktívnej samoregulácie človeka, ktorej autorom je profesor filozofie a psychológie a všestranný umelec Igor Nikolajevič Kalinauskas. Metodika je chránená licenciou.

Absolovala som kurz koučingu, Intenzívnu Cestu s Brandon Bays. V roku 2016 som počas svojho pobytu na Sri Lanke absolvovala výuku meditačných techník a bdelej pozornosti v Kanduboda Meditation Centre. Absolvovala som základný kurz Mindfulness MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) v Palouse Mindfulness school a školu trénerov Mindfulness MBSR 1. stupňa v akreditovanej Minfdful Academy v Španielsku.
 
e
Top