Metamorfná terapia - Akademia pozitívneho života

Metamorfná terapia

Metamorfná technika, nazývaná aj motýlia terapia, je účinná metóda, ktorá uvoľňuje energetické bloky, ktoré vznikli v prenatálnom období a majú vplyv na kvalitu prežívania súčasného života.
Metamorfná technika odstraňuje duševné bloky a premieňa životné vzorce a schémy.


Prežitky, stresy a traumy, ktoré vnímame ako plod v jednotlivých vývojových štádiách, môžu mať zásadný vplyv na náš charakter, zdravie, presvedčenia, formovanie postojov a vzorcov správania v priebehu života a vytvorenie puta s matkou. Následne to vplýva na naše vzťahy s druhými a na našu schopnosť súcitu a empatie.

Metamorfná technika je založená na princípe uvoľnenej energie vyživujúcej bloky vzniknuté z psychických stresov plodu aj matky od počatia do narodenia, ktoré sa fixujú na reflexnú zónu chrbta, chodidiel, rúk a hlavy. V týchto častiach tela je zachytená celá časová perióda prenatálneho obdobia – od počatia až po moment narodenia.

Metamorfná technika má trvalý, hlboký a nenásilný účinok. Aplikuje sa  prostredníctvom jemných dotykov na reflexných zónach chodidiel, rúk a hlavy. Nemá žiadne vedľajšie účinky. Dĺžka jedného ošetrenia je 60 minút.

Na dosiahnutie dôkladnej premeny bytosti je potrebné  aspoň 10 ošetrení, vždy v rozpätí približne 1 týždeň.


Pre koho je metamorfná technika vhodná:
Metamorfná technika je vhodná pre všetkých. Môžeme ju aplikovať u dospelých, mladistvých, deti  a takisto je vhodná  a odporúčaná  aj pre tehotné matky, bábätká, malé deti. Je výborná na ukľudnenie hyperaktivity u detí, pri poruchách sebaovládaniaagresivity, pri poruchách CNS, pre zdravotne postihnutých aj pre tých, ktorí majú zriedkavé choroby. Metamorfná technika je úspešná  aj pri riešení zdravotných problémov veľmi starého pôvodu.


Ak cítite, že metamorfná technika je to, čo Vám môže pomôcť k plnohodnotnému prežívaniu Vášho života, objednajte sa.

Cena za 1 terapiu v dĺžke 660 minút + 10 minút rozhovor je 35€
 

Mám záujem

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom dohodnutia termínu a objednania na metamorfóznu terapiu

  Text: Voľne spracované podľa lektorky: Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz
  Metamorfná technika, nazývaná aj motýlia terapia, je účinná metóda, ktorá uvoľňuje energetické bloky, ktoré vznikli v prenatálnom období a majú vplyv na kvalitu prežívania súčasného života.
  Metamorfná technika odstraňuje duševné bloky a premieňa životné vzorce a schémy.


  Prežitky, stresy a traumy, ktoré vnímame ako plod v jednotlivých vývojových štádiách, môžu mať zásadný vplyv na náš charakter, zdravie, presvedčenia, formovanie postojov a vzorcov správania v priebehu života a vytvorenie puta s matkou. Následne to vplýva na naše vzťahy s druhými a na našu schopnosť súcitu a empatie.

  Metamorfná technika je založená na princípe uvoľnenej energie vyživujúcej bloky vzniknuté z psychických stresov plodu aj matky od počatia do narodenia, ktoré sa fixujú na reflexnú zónu chrbta, chodidiel, rúk a hlavy. V týchto častiach tela je zachytená celá časová perióda prenatálneho obdobia – od počatia až po moment narodenia.

  Metamorfná technika má trvalý, hlboký a nenásilný účinok. Aplikuje sa  prostredníctvom jemných dotykov na reflexných zónach chodidiel, rúk a hlavy. Nemá žiadne vedľajšie účinky. Dĺžka jedného ošetrenia je 60 minút.

  Na dosiahnutie dôkladnej premeny bytosti je potrebné  aspoň 10 ošetrení, vždy v rozpätí približne 1 týždeň.


  Pre koho je metamorfná technika vhodná:
  Metamorfná technika je vhodná pre všetkých. Môžeme ju aplikovať u dospelých, mladistvých, deti  a takisto je vhodná  a odporúčaná  aj pre tehotné matky, bábätká, malé deti. Je výborná na ukľudnenie hyperaktivity u detí, pri poruchách sebaovládaniaagresivity, pri poruchách CNS, pre zdravotne postihnutých aj pre tých, ktorí majú zriedkavé choroby. Metamorfná technika je úspešná  aj pri riešení zdravotných problémov veľmi starého pôvodu.


  Ak cítite, že metamorfná technika je to, čo Vám môže pomôcť k plnohodnotnému prežívaniu Vášho života, objednajte sa k nám na terapiu metamorfnej techniky.

  Cena za 1 terapiu v dĺžke 60 minút + 10 minút rozhovor je 35€    Text: Voľne spracované podľa lektorky: Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz
  Mám záujem

   Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom dohodnutia termínu a objednania na metamorfóznu terapiu

    

   Pár slov o mne


   Ing Mária Boťanská
    
   Som certifikovaná lektorka a trénerka celosvetovo certifikovaného programu Mindfulness MBSR (znižovanie stresu pomocou všímavosti)

   V roku 2006 som začala študovať a praktizovať metodiku diferencovaných funkčných stavov. DFS je spôsob rozvoja priestorových a energetických kvalít, ktoré umožňujú vchádzať do rezonancie s realitou. Zmyslom DFS je naučiť sa tvoriť svoj život zo svojho vnútra. Absolvovala som rôzne ďalšie kurzy ako napr. základy koučingu a Intenzívnu Cestu s Brandon Bays. Pred pár rokmi som absolvovala 3 stupne akreditovaného kurzu Mindfulness MBSR v zahraničí. Ale tá najlepšia škola je môj vlastný život. To, čo učím, to aj žijem.

   Čím viac pracujem s ľuďmi, tým viac sa dostávam do pozície sprievodcu životom.

   Teší ma, že môžem posúvať svoje skúsenosti a vedomosti ďalej a učiť ľudí tešiť sa zo života, prijať seba samého aj situácie, ktoré život prináša, nájsť vnútorný pokoj a harmóniu v osobnom aj pracovnom živote.  A je mi cťou byť aj Vašim sprievodcom.  
   Mám záujem

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom dohodnutia termínu a objednania na metamorfóznu terapiu

    e
    Top