Zvládanie stresu pre lídrov pomocou Mindfulness

Zvládanie stresu pre lídrov pomocou Mindfulness


 
     Dátum: 
     Lektor:  Ing. Mária Boťanská
     Lokalita:  Ružová dolina 7, Bratislava
     Cena:  159 €

 
Stres je dnes súčasťou nášho života. Nedá sa mu vyhýbať a ani ho ignorovať. Jediná cesta je naučiť sa s ním pracovať. Hlavne na riadiacich funkciách sa zamestnanci dennodenne stretávajú so situáciami, ktoré treba riešiť asap. Je tu tlak z vedenia, akcionárov na dosahovanie výsledkov a na druhej strane tlak trhu, rôzne dennodenne problémy pri riadení zvládaní úloh a riadení ľudí.

Relaxačné techniky pomôžu na chvíľu vypnúť. Ale nepomôžu zbaviť sa neustáleho toku myšlienok, ktoré neustále víria v hlave. A práve neustále myšlienky založené na programoch a vzorcoch, plné obáv, tlaku, rôznych variant ako to dopadne, riadia nášho autopilota. A nás autopilot vplýva na vnímanie nášho stresu.

Mindfulness a najmä program MBSR (mindfulness based stress reduction) učí vypnúť autopilota a byť samým sebou. Učí nás stíšiť svoju hlavu, plnú obáv a stresov.

 

Cieľom školenia je:


 • Zoznámiť sa so stresom ako takým.
 • Naučiť sa vnímať, čo sa s nami deje, v rôznych situáciách života.
 • Uvedomiť si, aký vplyv má stres, a rôzny príznaky stresu na naše telo, fyzické aj psychické zdravie.
 • Naučiť ako ukľudniť našu myseľ aj celé telo.
 • Ukázať a precvičiť si cvičenia a techniky, ktoré nám pomôžu pri zvládaní každodenných situácií, pri našich reakciách na vonkajšie podnety
 • Naučiť sa ako vnímať realitu prítomnosti a odpojiť autopilota.
Mindfulness techniky nás okrem tohto učia byť viac empatickými a vnímavými k ľudom aj sebe samým.

 

Čo sa na školení dozviete


 1. Čo je stres ako funguje a ako nás ovplyvňuje
 2. Ako vystúpiť zo vzorcov nášho autopilota a riadiť svoje pocity a myšlienky vedome
 3. Ako vnímať stres celým svojim telom a ako s nim pracovať
 4. Všímavé dýchanie ako základná kotva v akejkoľvek situácii
 5. Ako si všímať svoje myšlienky, to čo nám víri v hlave a ako s nimi pracovať
 6. Ako vnímať svoje emócie, ťažké situácie a ako s nimi pracovať.

 

Pre koho je školenie určené


Seminár je určený manažérom, vedúcim pracovníkom, ktorí vnímajú, že stres ovplyvňuje ich kvalitu života, či už pracovného alebo osobného.
 
e
Top