Terapie na odstránenie blokov - Akademia pozitívneho života

Terapie na odstránenie blokov

Akýkoľvek problém v živote prežívame, je dôležité si uvedomiť, že prítomnosť nám ukazuje iba následky a jeho príčina zostáva vo väčšine prípadov ukrytá, často sa nachádza v minulosti. No my netušíme kde. Vzniknuté bloky spôsobujú to, že si vytvoríme určité modely správania a opakujeme stále rovnaké, staré, deštruktívne a neproduktívne reakcie. Zmocňuje sa nás pocit bezmocnosti, vytratí sa naša tvorivosť a nie sme schopní správne konať. Niekedy vôbec netušíme, čo môže byť skutočnou príčinou nášho problému.

  Nezáleží na tom, či nás trápi stres z nadriadeného, tréma z verejného vystúpenia, strach zo školy/škôlky, nízka sebadôvera a sebahodnotenie, strach povedať NIE, strach zo zmeny, zo zlyhania či zdravotné problémy rôzneho druhu. narušené vzťahy doma, na pracovisku, v škole, škôlke ai.

 

Aké techniky využívam:

Pri individuálnej práci s klientom sa snažím prispôsobiť osobným potrebám konkrétneho človeka a efektívne využiť to najlepšie zo svojich skúseností a znalostí.
 
 • svetovo uznávaná metóda One Brain (u nás známa aj pod názvom kineziológia)
 • terapia Cesta podľa Brandon Bays
 • Liečenie cez vyššie JA,
 • kurz Dikša – prebudenie do Jednoty,
 • Nová škola Svetla,
 • Mentálne liečenie,
 • Liečenie cez vnútorné dieťa,
 • Psychokybernetika
 
Podstata týchto techník spočíva v rozpoznaní a odstránení bariér, emocionálnych blokov a nefunkčných programov, ktoré nám bránia v plnohodnotnom živote. Keď sa nám podarí odhaliť príčinu problému – je to, akoby sme v počítači (našom mozgu) – vymazali starý, nefunkčný program a nahodili nový.

Ide o jemný a nenásilný spôsob, ako identifikovať a uvoľniť stres. Tým môžeme zmierniť alebo odstrániť jeho následky, ktoré zvyčajne poznáme ako pochybnosti, strach alebo pocit viny, žiaľu, vlastnej neschopnosti, ale aj rôzne bolesti a zdravotné ťažkosti.

 

Ako pracujem s klientom

Informácie o najvhodnejšej metóde pre toho-ktorého klienta získavam jednak na základe úvodného rozhovoru, ale aj prostredníctvom svalového testu. Svalový test vychádza z bunkovej pamäte. Vedeli ste, že každá bunka v našom tele má svoj pamäťový záznam? Človek, respektíve, bunková pamäť ľudského tela, eviduje všetky informácie o našich energetických blokádach. Pokiaľ tieto záznamy nie sú v súlade s harmóniou, vzniká problém na úrovni mysle, tela alebo duše. Dobrá správa je, že je možné ich preprogramovať.

Výhodou svalového testu je to, že umožní odhaliť aj také také emocionálne bloky, ktoré sme zažili v rannom detstve či prenatálnom období, preto nemáme šancu si ich vedome pamätať. Sú však uložené v našom podvedomí a spôsobujú nám problémy. Pomocou svalového testu a barometru správania zistím, aké emócie spôsobili zablokovanie energetického toku a akými korekciami je možné uskutočniť nápravu. Preto je každá terapia vysoko individuálna. Keď napríklad 5 ľudí bude riešiť obezitu, u každého z nich bude iná príčina a iný spôsob korektúry.

Okrem svalového testu a práce s emóciami využívam aj cvičenia a techniky na navodenie rovnováhy energetického prúdenia v tele (barometer správania, korekcie očí, práca s meridiánmi, svetlom, farbami, esenciami, vizualizácia, práca s vyšším JA či vnútorným dieťaťom a vysoko efektívne cvičenia na vytváranie rovnováhy v aktivite mozgových hemisfér).

Tieto jemné a nenásilné metódy vedú k vynikajúcim výsledkom a umožňujú tak skvalitnenie života či už dospelého alebo detského klienta.
  Preto sa študentom často stáva, že na skúške dostanú „okno“ aj napriek tomu, že sa pripravili.

 

Čo je cieľom terapie

Ako si môžeme vybudovať zdravú budúcnosť, pokiaľ máme vo svojej mysli nefunkčné programy spúšťajúce rovnaké vzorce správania? Niekedy sú naše staré programy, zablokované emócie a nevyliečené rany z minulosti tak silné, že nám neumožňujú napredovať. Sú ukotvené v rovine podvedomia, preto ich vedome nevieme pomenovať, avšak v určitých situáciách, najmä stresových, u nás vyvolávajú vždy rovnaké modely správania. Preto je dôležité tieto staré programy vyčistiť a nahradiť novými, funkčnými.

Tak, ako dom musí stáť na zdravých základoch, aj našu budúcnosť by sme mali stavať na pevnom a zdravom základe vychádzajúcom z našej psychickej rovnováhy. Cieľom metód na uvoľnenie stresu, je pochopiť spojitosť medzi spúšťačom stresu a správaním v  prítomnosti a pomocou vhodnej korekcie blokády odstrániť.  Cieľom je znovunadobudnutie schopnosti využívať celý svoj mozgový potenciál, aj v prípade ak sa dostane do podobnej stresovej situácie.

 

Čo terapia dokáže, a čo nie

Terapie zamerané na uvoľnenie emocionálnych blokov možno nie sú vhodné pre každého, ani nám nevyliečia nádchu, žalúdočné vredy či inú chorobu. Dokážu však odhaliť psychickú príčinu, ktorá spôsobila, že sme si v tele túto chorobu vytvorili a tým napomôžu k rýchlejšiemu uzdraveniu.

Žiadna metóda nepomôže odstrániť všetky naše problémy. Ale môže nám pomôcť pochopiť nesprávne modely správania, ktoré sme sa naučili používať a hlavne zmeniť spôsob myslenia v určitých situáciách. V zmysle hesla: „Čerpajte z minulosti, ale nedovoľte, aby minulosť čerpala z vás.“ je takáto zmena postoja vhodná snáď pre každého. Pozitívne výsledky „odblokovania“ sa následne prejavia vo viacerých oblastiach života a v celkovom  fungovaní človeka na fyzickej, duševnej aj duchovnej rovine.


  Cena za 1 sedenie v dĺžke 1-1,5 hod je 60€

Zvýhodnená cena v čase od 9,00-14,00 je 50€
Mám záujem

Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom dohodnutia termínu a objednania na energetickú terapiu

Akýkoľvek problém v živote prežívame, je dôležité si uvedomiť, že prítomnosť nám ukazuje iba následky a jeho príčina zostáva vo väčšine prípadov ukrytá, často sa nachádza v minulosti. No my netušíme kde. Vzniknuté bloky spôsobujú to, že si vytvoríme určité modely správania a opakujeme stále rovnaké, staré, deštruktívne a neproduktívne reakcie. Zmocňuje sa nás pocit bezmocnosti, vytratí sa naša tvorivosť a nie sme schopní správne konať. Niekedy vôbec netušíme, čo môže byť skutočnou príčinou nášho problému.

  Nezáleží na tom, či nás trápi stres z nadriadeného, tréma z verejného vystúpenia, strach zo školy/škôlky, nízka sebadôvera a sebahodnotenie, strach povedať NIE, strach zo zmeny, zo zlyhania či zdravotné problémy rôzneho druhu. narušené vzťahy doma, na pracovisku, v škole, škôlke ai.

 

Aké techniky využívam:

Pri individuálnej práci s klientom sa snažím prispôsobiť osobným potrebám konkrétneho človeka a efektívne využiť to najlepšie zo svojich skúseností a znalostí.
 
 • svetovo uznávaná metóda One Brain (u nás známa aj pod názvom kineziológia)
 • terapia Cesta podľa Brandon Bays
 • Liečenie cez vyššie JA,
 • kurz Dikša – prebudenie do Jednoty,
 • Nová škola Svetla,
 • Mentálne liečenie,
 • Liečenie cez vnútorné dieťa,
 • Psychokybernetika
 
Podstata týchto techník spočíva v rozpoznaní a odstránení bariér, emocionálnych blokov a nefunkčných programov, ktoré nám bránia v plnohodnotnom živote. Keď sa nám podarí odhaliť príčinu problému – je to, akoby sme v počítači (našom mozgu) – vymazali starý, nefunkčný program a nahodili nový.

Ide o jemný a nenásilný spôsob, ako identifikovať a uvoľniť stres. Tým môžeme zmierniť alebo odstrániť jeho následky, ktoré zvyčajne poznáme ako pochybnosti, strach alebo pocit viny, žiaľu, vlastnej neschopnosti, ale aj rôzne bolesti a zdravotné ťažkosti.

 

Ako pracujem s klientom

Informácie o najvhodnejšej metóde pre toho-ktorého klienta získavam jednak na základe úvodného rozhovoru, ale aj prostredníctvom svalového testu. Svalový test vychádza z bunkovej pamäte. Vedeli ste, že každá bunka v našom tele má svoj pamäťový záznam? Človek, respektíve, bunková pamäť ľudského tela, eviduje všetky informácie o našich energetických blokádach. Pokiaľ tieto záznamy nie sú v súlade s harmóniou, vzniká problém na úrovni mysle, tela alebo duše. Dobrá správa je, že je možné ich preprogramovať.

Výhodou svalového testu je to, že umožní odhaliť aj také také emocionálne bloky, ktoré sme zažili v rannom detstve či prenatálnom období, preto nemáme šancu si ich vedome pamätať. Sú však uložené v našom podvedomí a spôsobujú nám problémy. Pomocou svalového testu a barometru správania zistím, aké emócie spôsobili zablokovanie energetického toku a akými korekciami je možné uskutočniť nápravu. Preto je každá terapia vysoko individuálna. Keď napríklad 5 ľudí bude riešiť obezitu, u každého z nich bude iná príčina a iný spôsob korektúry.

Okrem svalového testu a práce s emóciami využívam aj cvičenia a techniky na navodenie rovnováhy energetického prúdenia v tele (barometer správania, korekcie očí, práca s meridiánmi, svetlom, farbami, esenciami, vizualizácia, práca s vyšším JA či vnútorným dieťaťom a vysoko efektívne cvičenia na vytváranie rovnováhy v aktivite mozgových hemisfér).

Tieto jemné a nenásilné metódy vedú k vynikajúcim výsledkom a umožňujú tak skvalitnenie života či už dospelého alebo detského klienta.
  Preto sa študentom často stáva, že na skúške dostanú „okno“ aj napriek tomu, že sa pripravili.

 

Čo je cieľom terapie

Ako si môžeme vybudovať zdravú budúcnosť, pokiaľ máme vo svojej mysli nefunkčné programy spúšťajúce rovnaké vzorce správania? Niekedy sú naše staré programy, zablokované emócie a nevyliečené rany z minulosti tak silné, že nám neumožňujú napredovať. Sú ukotvené v rovine podvedomia, preto ich vedome nevieme pomenovať, avšak v určitých situáciách, najmä stresových, u nás vyvolávajú vždy rovnaké modely správania. Preto je dôležité tieto staré programy vyčistiť a nahradiť novými, funkčnými.

Tak, ako dom musí stáť na zdravých základoch, aj našu budúcnosť by sme mali stavať na pevnom a zdravom základe vychádzajúcom z našej psychickej rovnováhy. Cieľom metód na uvoľnenie stresu, je pochopiť spojitosť medzi spúšťačom stresu a správaním v  prítomnosti a pomocou vhodnej korekcie blokády odstrániť.  Cieľom je znovunadobudnutie schopnosti využívať celý svoj mozgový potenciál, aj v prípade ak sa dostane do podobnej stresovej situácie.

 

Čo terapia dokáže, a čo nie

Terapie zamerané na uvoľnenie emocionálnych blokov možno nie sú vhodné pre každého, ani nám nevyliečia nádchu, žalúdočné vredy či inú chorobu. Dokážu však odhaliť psychickú príčinu, ktorá spôsobila, že sme si v tele túto chorobu vytvorili a tým napomôžu k rýchlejšiemu uzdraveniu.

Žiadna metóda nepomôže odstrániť všetky naše problémy. Ale môže nám pomôcť pochopiť nesprávne modely správania, ktoré sme sa naučili používať a hlavne zmeniť spôsob myslenia v určitých situáciách. V zmysle hesla: „Čerpajte z minulosti, ale nedovoľte, aby minulosť čerpala z vás.“ je takáto zmena postoja vhodná snáď pre každého. Pozitívne výsledky „odblokovania“ sa následne prejavia vo viacerých oblastiach života a v celkovom  fungovaní človeka na fyzickej, duševnej aj duchovnej rovine.


  Cena za 1 sedenie v dĺžke 1-1,5 hod je 60€

Zvýhodnená cena v čase od 9,00-14,00 je 50€
Mám záujem

Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom dohodnutia termínu a objednania na energetickú terapiu

Pár slov o mne


Ing Miroslava Atanasová
 
Okrem výcviku pre koučov som absolvovala kurzy zamerané na odstránenie emocionálnych blokov, nefunkčných programov našej mysle a terapeutickú pomoc klientovi. Preto aj pri svojej práci využívam viaceré metódy.

Sprevádzať ľudí na ceste seberozvoja, pomáhať im upratať vo svojich srdciach, zahojiť staré rany, zbaviť sa nefunkčných programov mysle, blokov a presvedčení – to všetko považujem za svoje životné poslanie. Mám radosť, keď niekomu pomôžem dostať sa na tú „jeho cestu“, ktorú si každý zaslúži žiť.  
Top