Kognitívna behaviorálna hypnoterapia s využitím mindfulness - Akademia pozitívneho života

Kognitívna behaviorálna hypnoterapia s využitím mindfulnessMožno poznáte ten pocit, keď sa už dlho snažíte o niečo, čo je pre Vás dôležité, ale čím viac to chcete, tým ťažšie je to dosiahnuť.  Akékoľvek prijateľné riešenie je skúsenosť, pri ktorej zistíte, že všetko ostatné je dôležitejšie . Je to preto, že máme prirodzenú  tendenciu vracať sa do komfortnej a bezpečnej zóny, v ktorej sú vybudované naše zásadné presvedčenia na základe skúsenosti v minulosti. Čo však môže vytvoriť zmenu, je nové presvedčenie, ktoré napomáha k rozšíreniu komfortnej zóny a predovšetkým k dosiahnutiu Vášho cieľa.  A získať nové presvedčenie je možné vďaka skúsenosti v hypnóze. Aby takáto skúsenosť mohla skutočne nastať, je potrebné dozvedieť sa o hypnóze niečo viac.

Hypnóza nie je niečo, čo nás zbavuje nášho vedomia a schopnosti sústrediť sa. Vedeli ste, že v stave hypnózy ste niekoľkokrát za deň? Napríklad keď riadite auto, sústredíte pozornosť na objekty a na spôsob riadenia, ale nežiadúce podnety idú bokom. Hypnóza je zmenený stav vedomia, ktorý umožňuje podvedomej mysli uskutočňovať pozitívne zmeny prostredníctvom priamych podnetov a terapeutických metafor. Pokiaľ je tento stav spojený s relaxáciou, hypnóza je vlastne únikom zo stavu momentálneho preťaženia, čo vedie k uvoľneniu.

Hypnoterapia, ktorej nástrojom je hypnóza je v podstate liečebný proces, ktorý obsahuje aj psychoanalýzu a nelepšie výsledky môžete dosiahnuť, keď  zahŕňa aj kognitívno behaviorálnu terapiu a mindfulness. Kombináciou týchto metód  aj vďaka dlhoročnej skúsenosti sa zrodila metóda nazývaná Kognitívno behaviorálna hypnoterapia s využitím mindfulness. Spoznajte ako môže byť jednoduché pracovať na tom, čoho chcete dosiahnuť.
Túto metódu je možné aplikovať na prácu s: úzkosťou, traumami, odvykaním  fajčenia,  chudnutím, fóbiami a strachoch, bolesťou, syndrómom dráždivého črevá, stresom.


Cena za 1 sedenie v dĺžke 60 minút je 90€

Mám záujem

Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom dohodnutia termínu a objednania sa na Kognitívnu behaviorálnu hypnoterapiu

Možno poznáte ten pocit, keď sa už dlho snažíte o niečo, čo je pre Vás dôležité, ale čím viac to chcete, tým ťažšie je to dosiahnuť.  Akékoľvek prijateľné riešenie je skúsenosť, pri ktorej zistíte, že všetko ostatné je dôležitejšie . Je to preto, že máme prirodzenú  tendenciu vracať sa do komfortnej a bezpečnej zóny, v ktorej sú vybudované naše zásadné presvedčenia na základe skúsenosti v minulosti. Čo však môže vytvoriť zmenu, je nové presvedčenie, ktoré napomáha k rozšíreniu komfortnej zóny a predovšetkým k dosiahnutiu Vášho cieľa.  A získať nové presvedčenie je možné vďaka skúsenosti v hypnóze. Aby takáto skúsenosť mohla skutočne nastať, je potrebné dozvedieť sa o hypnóze niečo viac.

Hypnóza nie je niečo, čo nás zbavuje nášho vedomia a schopnosti sústrediť sa. Vedeli ste, že v stave hypnózy ste niekoľkokrát za deň? Napríklad keď riadite auto, sústredíte pozornosť na objekty a na spôsob riadenia, ale nežiadúce podnety idú bokom. Hypnóza je zmenený stav vedomia, ktorý umožňuje podvedomej mysli uskutočňovať pozitívne zmeny prostredníctvom priamych podnetov a terapeutických metafor. Pokiaľ je tento stav spojený s relaxáciou, hypnóza je vlastne únikom zo stavu momentálneho preťaženia, čo vedie k uvoľneniu.

Hypnoterapia, ktorej nástrojom je hypnóza je v podstate liečebný proces, ktorý obsahuje aj psychoanalýzu a nelepšie výsledky môžete dosiahnuť, keď  zahŕňa aj kognitívno behaviorálnu terapiu a mindfulness. Kombináciou týchto metód  aj vďaka dlhoročnej skúsenosti sa zrodila metóda nazývaná Kognitívno behaviorálna hypnoterapia s využitím mindfulness. Spoznajte ako môže byť jednoduché pracovať na tom, čoho chcete dosiahnuť.
Túto metódu je možné aplikovať na prácu s: úzkosťou, traumami, odvykaním  fajčenia,  chudnutím, fóbiami a strachoch, bolesťou, syndrómom dráždivého črevá, stresom.

Cena za 1 sedenie v dĺžke 60 minút je 90€

Mám záujem

Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom dohodnutia termínu a objednania sa na Kognitívnu behaviorálnu hypnoterapiu

Jakub Tenčl, Ph.D. MHS Accred

Jakub Tenčl, Ph.D. MHS Accred je zakladateľom Britskej asociácie terapeutov a hypnoterapeutov. Publikoval niekoľko kníh v dvoch jazykoch a má súkromnú hypnoterapeutickú praxi v Prahe a v Londýne. Študoval na akreditovanej univerzite v Los Angeles, odbor hypnoterapia. Potom pokračoval v štúdiu kognitívno behaviorálnej terapie na britskej univerzite Stonebridge a následne doktorát (Ph.D.) na univerzite Charta. Okrem toho je certifikovaným špecialistom v zotavení po traumatoch s využitím hypnózy, hypnóze pri poruchách imunitného systému, odvykania fajčenia, liečbe bolesti a liečbe vnútorného dieťaťa. Okrem metódy sebaprijatia vytvoril aj metódu nazvanú kognitívno behaviorálna hypnoterapia založená na mindfulness.

Ako autor napísal Jakub niekoľko kníh, z ktorých najdôležitejšia je Vnímanie z multikulturnej perspektívy, vydaná v angličtine a Tajomstvo života, obe sú k dispozícii v distribúcii Kosmas. Vnímánie z multikulturnej perspektívy (angl. Perception from a multicultural perspective) zahŕňa závery z výskumov v oblasti komunikacie v medziľudských vzťahoch, zatiaľ čo Tajomstvo života (podtitul: Si svetlo a to je nezničiteľná pravda) je skôr o duchovnej ceste. V oboch knihách čerpá zo svojich skúsenosti ako hypnoterapeut. Ďalej publikoval niekoľko CD v dvoch jazykoch, v ktorých sa venuje hypnóze a ktoré sú dostupné v distribúcii Supraphone. Je tiež zakladateľom Hypnosis Motivation College, iniciatívy venovanej vzdelávaniu a rozvoju hypnoterapie nie len študentom ale aj profesionálom.
e
Top