Terapia One Brain na odstránenie emočných blokov - Akademia pozitívneho života

Terapia na odstránenie emočných blokov metódou One brain

Čo je podstatou odblokovania stresu


Odblokovanie emocionálneho stresu je unikátna a vysoko účinná metóda, ktorá umožňuje nadobudnúť vnútornú rovnováhu a stabilitu. Učí nás pochopiť nesprávne modely správania, odhaliť, ale hlavne uvoľniť energetickú blokádu spôsobenú nespracovaným stresom. Odblokovanie, u nás tiež známe ako kineziológia alebo terapia One Brain (jednotný mozog), je vhodná pri akomkoľvek nadmernom strese, ktorý našu rovnováhu narúša. Ide o jemný spôsob terapie, ktorej tvorcami sú Gordon Stokes a Daniel Whiteside. Táto metóda integrácie tela, mysle a ducha je vhodná tak pre deti, ako aj pre dospelých.

Aký má význam uvoľniť emocionálne bloky


Ako môžeme efektívne fungovať, pokiaľ máme vo svojej mysli nevyriešené situácie, či už z minulosti alebo prítomnosti. Spôsobujú nám blokády na emocionálnej, mentálnej a fyzickej úrovni a majú na naše prežívanie výrazný vplyv. Vyvolávajú v nás určité modely správania, ako napr. stres z nadriadeného/učiteľa/partnera, tréma z verejného vystúpenia, strach zo školy/škôlky, strach povedať NIE, strach zo zmeny, zo zlyhania, nízka sebadôvera či sebavedomie, ale aj zdravotné problémy psychosomatického pôvodu a iné.

Ako prebieha práca s klientom?


Informácie o okolnostiach problému klienta získavam prostredníctvom svalového testu. Človek, respektíve, bunková pamäť ľudského tela, eviduje informácie o našich energetických blokádach. Výhodou svalového testu je to, že umožní odhaliť aj také emocionálne bloky, ktoré sme zažili v rannom detstve či prenatálnom období, preto si ich vedome nepamätáme. Sú však uložené v našom podvedomí a spôsobujú nám problémy. Každá terapia je vysoko individuálna a šitá na mieru každého klienta. Vychádza priamo z jeho prežitkov. Preto ak budú viacerí ľudia riešiť podobný problém, ich príčina, a teda aj spôsob nápravy, budú rozdielne.

Pomoc pri zdravotných problémoch


Uvoľnenie emocionálnych blokov metódou One brain nenahradí prácu lekára, nevylieči zápal hrdla, žalúdočné vredy a pod. Pomôže však odhaliť tú časť, na ktorej sa podieľa stres, čo má pozitívny vplyv na liečbu ako takú. Vedci uvádzajú, že až 90% našich zdravotných problémov je psychosomatického pôvodu. Klient po odblokovaní zvyčajne pocíti úľavu od bolestí či rôznych ťažkostí, ako aj celkové zlepšenie zdravotného stavu a skvalitnenie života.

Čo Vám odblokovanie prinesie


Každý z nás zažil situácie, pri ktorých pocítil narušenie duševnej rovnováhy nezvládnutím alebo nesprávnym spracovaním určitej situácie. Tak, ako dom musí stáť na zdravých základoch, aj naše životy by sme mali budovať na pevnom základe vychádzajúcom zo psychickej rovnováhy. A presne takéto znovunadobudnutie svojej životnej energie a stability na fyzickej, duševnej aj mentálnej rovine, umožňuje jemná, no vysoko účinná metóda One Brain.

Niekoľko príkladov z praxe
[Mamička prišla riešiť problém svojej dcérky, ktorá nerada chodila do škôlky. Aj keď od začiatku bola mamička presvedčená o tom, že jej dcéra sa bojí spolužiačky, pretože má agresívne prejavy, svalový test nám ukázal, že dievčatko sa bojí pani učiteľky. Našli sme presnú situáciu, ktorá tento jej strach spustila a dievčatko prešlo krásnym procesom pochopenia, odpustenia a prijatia. Na druhý deň sa do škôlky tešila a hneď po vstupe do triedy paniu učiteľku objala. Mamička videla takýto jej prejav prvý raz. Odvtedy problémy so škôlkou viac nemali.

Vysoko kvalifikovaný a skúsený manažér mal problém vystupovať pred väčším publikom a prezentovať projekty. Jeho pozícia to však vyžadovala, dokonca pomerne často. Veľkosť publika sa pohybovala od 20-100 ľudí. Pri odbloku sme zistili, že ako 7-ročný chlapec stál pred triedou a mal recitovať, avšak viackrát sa pomýlil. Celá trieda sa mu vysmiala a on mal odvtedy blok postaviť sa pred ľudí s akýmkoľvek prejavom. Na vedomej úrovni si nepamätal, kedy sa tento problém stal, no v odbloku túto konkrétnu situáciu vyriešil a nemal viac problém

Školáčka mala veľký strach ísť so svojou triedou do školy v prírode, a to napriek tomu, že bola obľúbenou žiačkou a nemala s ostatnými spolužiakmi žiadne problémy. Pri odbloku sa ukázalo, že dievčatko trpelo úzkosťou, ktorá sa vytvorila ešte počas návštevy materskej škôlky v útlom detstve. Nevedela sa odpútať od svojej mamy a bola na ňu nezdravo naviazaná aj v školskom veku. Problém sme vyriešili a dievčatko školu v prírode zvládlo bez stresu.

Podnikateľ mal problém so svojím spoločníkom. Bola narušená dôvera a on mal pocit, že je neustále zhadzovaný zo strany svojho spoločníka. Problém sme našli v povinnej vojenskej službe. Tam trpel šikanou zo strany starších vojakov. Pri odbloku sa mu podarilo s tým vyrovnať, jeho problémy v pracovnom živote sa postupne vyriešili a konflikty so spoločníkom ustali

Klient mal neustále zdravotné problémy. Napriek tomu, že udržiaval zdravú životosprávu, mal pocit, že stále chodí po lekároch a nik nevie prísť na príčiny jeho problémov. Tie boli nakoniec vyhodnotené ako psychosomatické. Pri odbloku sa zistilo, že ako bábätko v 3. mesiaci prenatálneho obdobia musel čeliť rozhodovaniu svojich rodičov o potrate. Počas tehotenstva, aj v rannom detstve vnímal neustále hádky rodičov a nepokoj v rodine. Toto trvalo až do rozvodu ich rodičov. Z rozvodu obviňoval sám seba, oboch rodičov mal rád. Po odbloku a vyriešení jeho vnútorného konfliktu, s ktorým celý život klient bojoval, sa jeho životná energia zvýšila a začal žiť kvalitný život.

Študent sa poctivo pripravoval na skúšky. No len čo sa postavil pred skúšajúceho, zalial ho studený pot a všetko učivo zabudol. Bol to pritom študent, ktorý bol veľmi šikovný a často vysvetľoval učivo aj svojim spolužiakom. Problémy smerovali do detstva, kedy sa učieval so svojím veľmi prísnym otcom. Ten naňho neustále kričal a nútil ho prehnane vysokým výsledkom. Okrem toho ho ponižoval a vyčítal mu, že sa málo snaží. Odblokovaním tohto stresu a uvoľnením hnevu na otca sa jeho sebahodnota a sebadôvera zvýšila. Nielenže odvtedy zvládal skúšky, ale aj obhajobu diplomovky pred viacčlennou komisiou.]Cena za 1 sedenie v dĺžke 1,5 - 2 hod je 100€

> každá ďalšia načatá polhodina je +25 €

> cena platí rovnako pre osobné aj online sedenie

> v prípade záujmu o osobné afirmácie šité na mieru + 15 €

Mám záujem

  Akýkoľvek problém v živote prežívame, je dôležité si uvedomiť, že prítomnosť nám ukazuje iba následky a jeho príčina zostáva vo väčšine prípadov ukrytá, často sa nachádza v minulosti. No my netušíme kde. Vzniknuté bloky spôsobujú to, že si vytvoríme určité modely správania a opakujeme stále rovnaké, staré, deštruktívne a neproduktívne reakcie. Zmocňuje sa nás pocit bezmocnosti, vytratí sa naša tvorivosť a nie sme schopní správne konať. Niekedy vôbec netušíme, čo môže byť skutočnou príčinou nášho problému.

    Nezáleží na tom, či nás trápi stres z nadriadeného, tréma z verejného vystúpenia, strach zo školy/škôlky, nízka sebadôvera a sebahodnotenie, strach povedať NIE, strach zo zmeny, zo zlyhania či zdravotné problémy rôzneho druhu. narušené vzťahy doma, na pracovisku, v škole, škôlke ai.

   

  Aké techniky využívam:

  Pri individuálnej práci s klientom sa snažím prispôsobiť osobným potrebám konkrétneho človeka a efektívne využiť to najlepšie zo svojich skúseností a znalostí.
   
  • svetovo uznávaná metóda One Brain (u nás známa aj pod názvom kineziológia)
  • terapia Cesta podľa Brandon Bays
  • Liečenie cez vyššie JA,
  • kurz Dikša – prebudenie do Jednoty,
  • Nová škola Svetla,
  • Mentálne liečenie,
  • Liečenie cez vnútorné dieťa,
  • Psychokybernetika
   
  Podstata týchto techník spočíva v rozpoznaní a odstránení bariér, emocionálnych blokov a nefunkčných programov, ktoré nám bránia v plnohodnotnom živote. Keď sa nám podarí odhaliť príčinu problému – je to, akoby sme v počítači (našom mozgu) – vymazali starý, nefunkčný program a nahodili nový.

  Ide o jemný a nenásilný spôsob, ako identifikovať a uvoľniť stres. Tým môžeme zmierniť alebo odstrániť jeho následky, ktoré zvyčajne poznáme ako pochybnosti, strach alebo pocit viny, žiaľu, vlastnej neschopnosti, ale aj rôzne bolesti a zdravotné ťažkosti.

   

  Ako pracujem s klientom

  Informácie o najvhodnejšej metóde pre toho-ktorého klienta získavam jednak na základe úvodného rozhovoru, ale aj prostredníctvom svalového testu. Svalový test vychádza z bunkovej pamäte. Vedeli ste, že každá bunka v našom tele má svoj pamäťový záznam? Človek, respektíve, bunková pamäť ľudského tela, eviduje všetky informácie o našich energetických blokádach. Pokiaľ tieto záznamy nie sú v súlade s harmóniou, vzniká problém na úrovni mysle, tela alebo duše. Dobrá správa je, že je možné ich preprogramovať.

  Výhodou svalového testu je to, že umožní odhaliť aj také také emocionálne bloky, ktoré sme zažili v rannom detstve či prenatálnom období, preto nemáme šancu si ich vedome pamätať. Sú však uložené v našom podvedomí a spôsobujú nám problémy. Pomocou svalového testu a barometru správania zistím, aké emócie spôsobili zablokovanie energetického toku a akými korekciami je možné uskutočniť nápravu. Preto je každá terapia vysoko individuálna. Keď napríklad 5 ľudí bude riešiť obezitu, u každého z nich bude iná príčina a iný spôsob korektúry.

  Okrem svalového testu a práce s emóciami využívam aj cvičenia a techniky na navodenie rovnováhy energetického prúdenia v tele (barometer správania, korekcie očí, práca s meridiánmi, svetlom, farbami, esenciami, vizualizácia, práca s vyšším JA či vnútorným dieťaťom a vysoko efektívne cvičenia na vytváranie rovnováhy v aktivite mozgových hemisfér).

  Tieto jemné a nenásilné metódy vedú k vynikajúcim výsledkom a umožňujú tak skvalitnenie života či už dospelého alebo detského klienta.
    Preto sa študentom často stáva, že na skúške dostanú „okno“ aj napriek tomu, že sa pripravili.

   

  Čo je cieľom terapie

  Ako si môžeme vybudovať zdravú budúcnosť, pokiaľ máme vo svojej mysli nefunkčné programy spúšťajúce rovnaké vzorce správania? Niekedy sú naše staré programy, zablokované emócie a nevyliečené rany z minulosti tak silné, že nám neumožňujú napredovať. Sú ukotvené v rovine podvedomia, preto ich vedome nevieme pomenovať, avšak v určitých situáciách, najmä stresových, u nás vyvolávajú vždy rovnaké modely správania. Preto je dôležité tieto staré programy vyčistiť a nahradiť novými, funkčnými.

  Tak, ako dom musí stáť na zdravých základoch, aj našu budúcnosť by sme mali stavať na pevnom a zdravom základe vychádzajúcom z našej psychickej rovnováhy. Cieľom metód na uvoľnenie stresu, je pochopiť spojitosť medzi spúšťačom stresu a správaním v  prítomnosti a pomocou vhodnej korekcie blokády odstrániť.  Cieľom je znovunadobudnutie schopnosti využívať celý svoj mozgový potenciál, aj v prípade ak sa dostane do podobnej stresovej situácie.

   

  Čo terapia dokáže, a čo nie

  Terapie zamerané na uvoľnenie emocionálnych blokov možno nie sú vhodné pre každého, ani nám nevyliečia nádchu, žalúdočné vredy či inú chorobu. Dokážu však odhaliť psychickú príčinu, ktorá spôsobila, že sme si v tele túto chorobu vytvorili a tým napomôžu k rýchlejšiemu uzdraveniu.

  Žiadna metóda nepomôže odstrániť všetky naše problémy. Ale môže nám pomôcť pochopiť nesprávne modely správania, ktoré sme sa naučili používať a hlavne zmeniť spôsob myslenia v určitých situáciách. V zmysle hesla: „Čerpajte z minulosti, ale nedovoľte, aby minulosť čerpala z vás.“ je takáto zmena postoja vhodná snáď pre každého. Pozitívne výsledky „odblokovania“ sa následne prejavia vo viacerých oblastiach života a v celkovom  fungovaní človeka na fyzickej, duševnej aj duchovnej rovine.


  Cena za 1 sedenie v dĺžke 1,5 - 2 hod je 100€

  > každá ďalšia načatá polhodina je +25 €

  > cena platí rovnako pre osobné aj online sedenie

  > v prípade záujmu o osobné afirmácie šité na mieru + 15 €
  Mám záujem

   Pár slov o mne


   Ing Miroslava Atanasová
    
   Okrem výcviku pre koučov som absolvovala kurzy zamerané na odstránenie emocionálnych blokov, nefunkčných programov našej mysle a terapeutickú pomoc klientovi. Preto aj pri svojej práci využívam viaceré metódy.

   Sprevádzať ľudí na ceste seberozvoja, pomáhať im upratať vo svojich srdciach, zahojiť staré rany, zbaviť sa nefunkčných programov mysle, blokov a presvedčení – to všetko považujem za svoje životné poslanie. Mám radosť, keď niekomu pomôžem dostať sa na tú „jeho cestu“, ktorú si každý zaslúži žiť.  
   e
   Top