Pozitívni ľudia = pozitívny tím = pozitívna klíma - Akademia pozitívneho života

Pozitívni ľudia = pozitívny tím = pozitívna klíma


 
     Dátum: 
     Čas9:00 - 16:30
     Lektor:  Ing. Mária Boťanská
     Lokalita:  Ružová dolina 7, Bratislava
     Cena:  130 €

 
V práci strávime priemerne 22% času svojho života. A práve preto nie je jedno ako tento čas prežívame, aké pocity zažívame, či s akými vzťahmi sa denne stretávame.
Negativita, stres, zlé vzťahy, nezvládnuté emócie a frustrácia zamestnancov majú negatívny vplyv nie len na výkon zamestnancov, ale aj na ich zdravie, spokojnosť, lojalitu či celkovú zaangažovanosť do diania v spoločnosti. Negatívne naladení zamestnanci ovplyvňujú celý tím a teda aj celkovú klímu na pracovisku. Prenášajú svoju frustráciu na ostatných zamestnancov a potenciálnych zamestnancov. A reputácia a imidž spoločnosti závisí aj od toho, čo zamestnanci o spoločnosti rozprávajú vo svojom okolí. Je to začarovaný kruh. Zamestnanci šíria "negatívne referencie" lebo sú nespokojní, v dôsledku čoho sa nováčikovia v spoločnosti necítia dobre a aj oni sa stávajú "šíriteľmi negatívnej referencie"

Spoločnosti tak chýbajú pozitívni ľudia, plný nadšenia, schopní motivovať a posúvať tím dopredu. Žiada reklama, ani employer branding nepomôžu spoločnosti ak jej zamestnanci nezdieľajú jej hodnoty s radosťou. Pozitívni ľudia majú tendenciu motivovať kolegov, povzbudzovať ich k úspechu, pomáhať im prekonať problémy a napĺňať spoločné ciele. Preto je dôležité, aby sa zamestnanci cítili v spoločnosti dobre, aby sa tešili na nové výzvy a aby fungovala tímová práca.

 

Na školení sa dozviete:


 • ako funguje pozitívne myslenie a aké sú jeho výhody
 • ako vplývajú negatívne emócie na vzťahy, stres, zdravie, pracovný výkon
 • prečo je empatia v pracovných vzťahoch tak dôležitá
 • čo sú silné stránky, talenty a hodnoty každého človeka
 • ako funguje sebamotivácia
 • prečo je pozitívne myslenie na pracovisku, v tíme tak dôležité
 • ako vyplýva spokojnosť človeka na celkovú spokojnosť v práci
 • ako byť šťastný a mať radosť z práce aj osobného života
 • ako predchádzať pozitívnym myslením zdravotným problémom a syndrómu vyhorenia
 • ako jednoduchými cvikmi a technikami zvýšiť životnú energiu


Školenie je formou workshopu, s príkladmi, prípadovými štúdiami a využívaním rôznych techník

Školenie je určené  pre všetky úrovne zamestnancov.

 

Cieľom školenia je:


 • pozitívnym prístupom zvýšiť nielen výkon, ale najmä spokojnosť v práci
 • budovať pozitívne vzťahy na pracovisku
 • zvyšovať empatiu v pracovnom kolektíve
 • odburávať staré vzorce myslenia
 • učiť ľudí pracovať so svojimi emóciami, stresom, strachom a obavami
 • zmeniť autopilota v správaní na vedomé konanie
 • zmeniť svoje zvyky a naučiť sa využívať prekážky ako výzvy do budúcnosti
 • meniť prístup k svojej pracovnej náplni a spoločným hodnotám
 • zvýšiť sebadôveru a zdravé sebavedomie založené na hodnotách
 • naučiť sa tešiť z pracovného aj súkromného života
 
 
e
Top