Laco Filo - Akademia pozitívneho života

Laco Filo

Laco Filo, praktik TČM, fytoterapia a dietika
  Viac ako 30 rokov sa venujem poznávaniu a štúdiu bylín. Botanikou som sa vážne začal zaoberať už koncom 80-tych  rokov  a to najmä v oblasti liečivých rastlín, ktoré rastú u nás, aj vo svete.

Dostal som  možnosť sa zamestnať v roku 1996 na Botanickom ústave SAV. Ako herbarista  som sa začal  venovať problematike herbária: skladovanie, zber, sušenie, opatrovanie… Tiež som zabezpečoval výmenu rastlín medzi BÚ SAV a ostatnými botanickými inštitúciami vo svete. Zúčastňoval som sa zberu botanického materiálu po celom Slovensku s profesionálnymi botanikmi BÚ SAV. Veľmi rád  som využíval príležitosti zúčastňovať sa na  rôznych vedeckých konferenciách a exkurziách.

Táto práca a pomoc kolegov botanikov mi dala do života veľmi veľa. Naučil som sa systematicky sa venovať bylinám. Mal som  príležitosť  študovať v knižnici Farmaceutickej fakulty.

Zberom rôznych ľudových receptov som zistil, že na Slovensku sa u rovnakých druhoch rastlín používa odlišný  názov a to v rôznych regiónoch. Toto  má za následok zamieňanie si rastlín  a tým aj ich účinkov, čo môže mať nevydarený očakávaný liečebný efekt, dokonca až nežiaduci, či zdravie poškodzujúci  následok. Toto ma motivovalo spracovať  tieto informácie do celku a napísať knižku o ľudový názvoch rastlín.

  Neustále som si rozširoval vedomosti. Dostalo sa mi do rúk množstvo zaujímavých odborných kníh, ktoré som využil  pri samoštúdiu, pretože bez samovzdelávania to nejde. Popri tom som absolvoval množstvo seminárov, kurzov doma i v zahraničí.

Práca a neustále štúdium našich, európskych, v súčasnej dobe aj čínskych bylín, sa stalo mojím životným koníčkom.

  Stále viac a viac som sa ponáral do problematiky európskej bylinnej liečby prostredníctvom množstva odbornej literatúry… Hľadal som odpovede, prečo určitá bylinka jednému človeku pomôže, druhému neurobí nič a ďalšiemu naopak,  ešte zhorší stav.  Odpovede, ktoré som nachádzal stále neboli kompletné, stále ma neuspokojovali...

  A tak som sa postupne  dostal až  k čínskej fytoterapii. Pochopiť jej dokonalú prepracovanosť bolo pre samoštúdium náročné. Rozhodol som sa teda začať študovať podrobnejšie  tradičnú čínsku medicínu. Je to dokonalý ucelený komplex liečebných metód a postupov zameraných predovšetkým na prevenciu, tiež na zisťovanie príčin chorôb premyslenou diagnostikou, dietetikou, fytoterapiou a ďalších liečebných metód akou sú akupunktúra, moxovanie, bankovanie atd.

Mám ukončené štúdium - TČM na akreditovanej škole celoživotného vzdelávania - Inštitúte tradičnej čínskej medicíny v Prahe ČR, pod odborným vedením špičkovej lektorky Mgr. Jany Krameriovej. Tiež mám ukončené štúdium - Fytoterapie na tom istom inštitúte TČM a  tiež pod odborným vedením Mgr. Jany Krameriovej.

  Na rozdiel od ostatných alternatívnych liečebných metód, je Tradičná čínska medicína ucelený systém znalostí, diagnostických a liečebných metód na celkovú harmonizáciu organizmu, ako aj jeho prevenciu a liečbu. Nejde o žiadnu "pavedu" ale o medicínsku vedu. Sú to predovšetkým fakty o fungovaní našich vnútorných orgánoch, ich vzájomné vzťahy, vplyv dokonale prepracovaného stravovania na podporu správneho fungovania fyzického a psychického organizmu a mnohé ďalšie veci.

Ak nasadne človek na tento vlak  pochopí, že je to nekonečné celoživotné vzdelávanie, ktoré  buď znenávidíte, alebo sa zamilujete... Ja som sa do fytoterapie TČM zamiloval. Našiel som konečne  zmysel v spôsobe používania a účinkov bylín na liečenie a udržanie si zdravia.  
e
Top