Mindfulness a relax / Akadémia pozitívnej práce

Mindfulness MBSR

„Mindfulness znamená vnímanie nádherného svetla v každom okamihu nášho života.“- Jon Kabat-Zinn

Čo je Mindfulness?

Mindfulness je všímavosť alebo „permanentné uvedomovanie si“ toho, čo sa odohráva v prítomnom okamihu nášho života. Pomocou Mindfuness venujeme pozornosť veciam takým, akými sú – bez hodnotenia, posudzovania, vnútorného komentovania. Naučili sme sa totižto brať rôzne životné aspekty buď za samozrejmosť, alebo ich ignorovať bez povšimnutia.

Čo je Mindfulness MBSR?

Mindfulness MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) je súhrn cvičení a techník, ktoré nám pomáhajú zvládať každodenný stres. Ide o certifikovaný program, ktorý v roku 1979 priniesol Jon Kabat Zinn a počas desaťročí zdokumentoval množstvom vedeckých štúdií.

Stres je prirodzenou súčasťou nášho života a nedá sa pred nim uniknúť. Ak prestaneme vnímať svoje problémy, utekáme od nich, alebo sa voči ním otupíme, prichádzame o svoju silu učiť sa, rásť, meniť sa a uzdravovať. Jediným spôsobom ako problémy prekonať je postaviť sa im. A Mindfulness MBSR nás pomocou cvičení učí ako to zvládnuť.

Pod vplyvom rýchleho vývoja spoločnosti sme nútení čoraz viac rozmýšľať – máme čoraz viac myšlienok, pretože potrebujeme stále vyhodnocovať viac informácií, čo podmieňuje nepokoj a zahltenie mysle a naša myseľ sa stáva viac zaťaženou, a mimo našej kontroly.

Často sa vďaka neustálemu a nekontrolovanému „mysleniu“ dostávame do nesúladu medzi tým, kým sme a kým by sme chceli byť, čo vedie k tomu,, že sa cítime nešťastní, frustrovaní, neistí. Tieto naše pocity môžu vyústiť až do stavu vyhorenia alebo iných psychických problémov a porúch.


Čo je cieľom Mindfulness MBSR?


Zvládanie a využívanie „Mindfulness MBSR techník“ je druh určitého životného štýlu, aplikujeme ich denno-denne v bežných životných situáciách, sú neoddeliteľnou súčasťou žitia nášho života, . Je to každodenná rutina, tak ako zmývanie zubov, česanie vlasov a pod.. Kľúčovým prvkom kognitívnych cvičení Mindfulness MBSR je učiť sa prežívanie prítomného okamihu.


Mindfulness MBSR na západe ako životný štýl


Výskumy dnes hovoria jasne, že Mindfulness MBSR pozitívne ovplyvňuje náš mozog, napríklad v amygdade (párová mozgová štruktúra), ktorá je sídlom úzkosti, strachu a emócií.

Dnes už je v USA a Západnej Európe trendom praktizovať Mindfulness nielen u manažérov, ale aj na základných školách.. V takých firmách ako je Google, Apple, Nike je dnes praktizovanie Mindfulness, alebo aj meditácie všímavosti zakomponované do „vzdelávania“ zamestnancov, rovnako, ako komunikačné zručnosti alebo mäkké techniky.

S nástupom 4. priemyselnej revolúcie bude praktizovanie Mindfulness zohrávať v našich životoch ešte dôležitejšiu úlohu. Prechod na plnú automatizáciu všetkých výrobných procesov prinesie veľkú záťaž na psychiku ľudí. A ľudí, - zamestnancov - treba na túto zmenu pripravovať v ich vlastnom vnútri. Pochopiť a naučiť sa praktizovať stav všímavosti vo svojom živote je dlhodobá záležitosť . Čím skôr ju vnesieme a zaužívame v našich životov, tým kvalitnejší život budeme žiť..

V čom Mindfulness MBSR pomôže:


 • Predchádzať únave
 • Zvládať emócie
 • Zvládať stres
 • Prechádzať syndrómu vyhorenia
 • Schopnosť lepšie zvládať konflikty
 • Upevňovať vnútornú spokojnosť so svojim životom
 • Zlepšovať medziľudské vzťahy


Čo Vám Mindfulness MBSR do života dá:


 • Spokojnejší, šťastnejší a plnohodnotnejší život, či už v pracovnej alebo osobnej oblasti.
 • Nadhľad nad „problémové životné situácie“, zvýšenie spokojnosti s vlastným životom, zlepšenie sebadisciplíny, sebapoznávanie a objavovanie pokoja vo vlastnom vnútri.
 • Prispieva k odbúravaniu psychosomatických faktorov, ktoré negatívne vplývajú na naše zdravie. Budete sa cítiť zdravšie.
 • Pomáha zvládať komunikáciu a stresové situácie, čo prináša lepšiu komunikáciu v pracovných vzťahoch, tímoch aj v osobnom živote.
 • V konečnej fáze, spokojný a vyrovnaný človek podáva vyšší výkon v každej oblasti života.


Chcete to s nami vyskúšať?
Nezáväzne objednať

  e
  Top