Mindfulness Meditácie - Akademia pozitívneho života

Mindfulness Meditácie

 
Tak ako dnes trénujeme svoje telo v posilňovni alebo počas jógy, tak meditácie Mindfulness sú tréningom našej mysle.
Pravidelné Mindfulness meditácie posilňujú všímavosť k nášmu telu, myšlienkám, emóciam a podporujú naše zmysly. Pomáhajú nám v živote zvládať našu myseľ, zastaviť neustály vír myšlienok, pracovať so stresom a napätím a láskavou formou postupne meniť postaj samého k sebe a k svojmu okoliu.


Čomu sa budeme venovať:


  • Cvičeniam na „spriatelenie sa“ s telom
  • Cvičeniam na uvedomenie si tela a dychu
  • Všímavému pohybu a Mindful joge
  • Cvičeniam na uvedomovanie si myšlienok, emócii a pocitov v tele
  • Cvičeniam na uvedomovanie si stresových situácií a zlepšovaniu medziľudských vzťahov
  • Láskavému prístupu k sebe samému.
  • Cvičeniam na uvedomovanie si všetkých zmyslov
  • Cvičeniam na uvedomenie si prítomného okamihu

Ako prebiehajú meditácie?

Pravidelné meditácie Mindfulness MBSR sa uskutočňujú raz týždenne v čase od 18,00 – 19,00 u nás v príjemných priestoroch v Bratislave, v Ružovej doline. Každý týždeň sa budeme venovať inej téme a precvičovať inú meditáciu. Meditácie sa cvičia v sede alebo v ľahu a je vhodné mať voľné oblečenie.

Každú stredu v čase 18:00-19:00
Ružová dolina 7, Bratislava
Ing. Mária Boťanská - trénerka Mindfulness MBSR
10€
(permanentka 6 meditácií za 50€), nutnosť vopred sa prihlásiť prostredníctvom emailu kurzy@mindfulness-mbsr.sk
 
Prihláste sa na pravidelnú metitáciu zaslaním emailu na skolenie@akomyslietpozitivne.sk  
e
Top