Mindfulness a relax / Akadémia pozitívnej práce

Mindfulness a relax

„Nerozoberaj neustle to, čo nemôžeš urobiť, ale nauč sa milovať to, čo práve robíš.“ Leo Babuta

  Pod vplyvom rýchleho vývoja spoločnosti sme nútení čoraz viac rozmýšľať – máme čoraz viac myšlienok, pretože potrebujeme stále vyhodnocovať viac informácií, čo podmieňuje nepokoj a zahltenie mysle a naša myseľ sa stáva viac zaťaženou,  a mimo našej kontroly.

Často sa vďaka neustálemu a nekontrolovanému „mysleniu“ dostávame do nesúladu medzi tým, kým sme a kým by sme chceli byť, čo vedie k tomu,, že sa cítime nešťastní, frustrovaní, neistí. Tieto naše pocity môžu vyústiť až do stavu vyhorenia alebo iných psychických problémov a porúch.


Čo je cieľom Mindfulness?


Cieľom Mindfulness je dostať svoju myseľ pod kontrolu, naučiť sa s ňou vedome pracovať, zvládať a kontrolovať svoje emócie. Zvládanie a využívanie „Mindfulness techník“ je druh určitého životného štýlu, aplikujeme ich denno-denne v bežných životných situáciách, sú neoddeliteľnou súčasťou žitia nášho života, . Je to každodenná rutina, tak ako zmývanie zubov, česanie vlasov a pod..

Mindfulness znamená v preklade „plnú, respektíve všímavú myseľ“. Všímavosť znamená „permanentné uvedomovanie si“, ktoré prichádza vďaka tomu, že v prítomnom okamihu venujeme pozornosť veciam takým, akými sú – bez hodnotenia, posudzovania, vnútorného komentovania. Naučili sme sa totižto brať rôzne životné aspekty buď za samozrejmosť, alebo ich ignorovať bez povšimnutia.

Kľúčovým prvkom kognitívnych cvičení Mindfulness je učiť sa prežívanie prítomného okamihu.


Mindfulness na západe ako životný štýl


Výskumy dnes hovoria jasne, že Mindfulness pozitívne ovplyvňuje náš mozog, napríklad v amygdade (párová mozgová štruktúra), ktorá je sídlom úzkosti, strachu a emócií.

Dnes už je v USA a Západnej Európe trendom praktizovať Mindfulness nielen u manažérov, ale aj na základných školách.. V takých firmách ako je Google, Apple, Nike je dnes praktizovanie Mindfulness, alebo aj meditácie všímavosti zakomponované do „vzdelávania“ zamestnancov, rovnako, ako komunikačné zručnosti alebo mäkké techniky.

S nástupom 4. priemyselnej revolúcie bude praktizovanie Mindfulness zohrávať v našich životoch ešte dôležitejšiu úlohu. Prechod na plnú automatizáciu všetkých výrobných procesov prinesie  veľkú záťaž na psychiku ľudí. A ľudí,  - zamestnancov  - treba na túto zmenu pripravovať v ich vlastnom vnútri. Pochopiť a naučiť sa praktizovať stav všímavosti vo svojom živote je dlhodobá záležitosť . Čím skôr ju vnesieme a zaužívame v našich životov, tým kvalitnejší život budeme žiť..

V čom Mindfulness pomôže:


 • Predchádzať únave
 • Zvládať emócie
 • Zvládať stres
 • Prechádzať syndrómu vyhorenia
 • Schopnosť lepšie zvládať konflikty
 • Upevňovať vnútornú spokojnosť so svojim životom
 • Zlepšovať medziľudské vzťahy


Čo Vám Mindfulness do života dá:


 • Spokojnejší, í šťastnejší a plnohodnotnejší život, či už v pracovnej alebo osobnej oblasti.
 • Nadhľad nad „problémové životné situácie“, zvýšenie spokojnosti  s vlastným životom, zlepšenie  sebadisciplíny, sebapoznávanie a objavovanie pokoja vo vlastnom vnútri.
 • Prispieva k odbúravaniu psychosomatických faktorov, ktoré negatívne vplývajú na naše zdravie. Budete sa cítiť zdravšie.
 • V konečnej fáze, spokojný a vyrovnaný človek podáva vyšší výkon v každej oblasti života.


Chcete to s nami vyskúšať?
Nezáväzne objednať

e
Top