Iveta Rešetárová - Akademia pozitívneho života

Ing. Iveta Rešetárová

Študovala som na Vysokej škole ekonomickej, národohospodárska fakulta. Popri ekonomickom štúdiu si urobila doplnkové pedagogické štúdium s odbornosťou Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov na stredných školách.

7 rokov som pôsobila na obchodnej akadémii v Bratislave s aprobáciou na predmety účtovníctvo, ekonomika, výpočtová technika.

V ďalších 20 rokoch som pôsobila v odbornej praxi ako hlavná ekonómka v dcérskej spoločnosti medzinárodnej korporácie so sídlom vo Švajčiarsku pôsobiacej v oblasti priameho predaja, ako hlavný controller  a  finančný manager v dcérskej spoločnosti medzinárodnej korporácie TNT so sídlom v Holandsku, pôsobiacej v oblasti adresného a neadresného doručovania.
Od roku 2010 som majiteľkou účtovnej spoločnosti Resivia s.r.o.

Popri odbornej činnosti sa venujem lektorskej činnosti pre švajčiarsku manažérsku vzdelávaciu nadácia Tranfer. Svoj záujem o psychológiu som zavŕšila získaním certifikátu terapeutov Klientom centrovaného prístupu
e
Top