Denisa Eckmannová - Akademia pozitívneho života

Denisa Eckmannova

Denisa Eckmannová - koučka, terapeutka, motivátorka a osobná poradkyňa.

Robím to, že žijem svoj život. Nie podľa predstáv iných o tom , ako by som ho žiť mala. Svoj život si už tvorím sama tak, aby som sa v ňom cítila najlepšie ako viem. Aby som v ňom nachádzala stále viac a viac spokojnosti, radosti , vnútorného pokoja a splnenie všetkých mojich snov.

Prečo o tom píšem? Pretože práca, ktorej sa zo srdca venujem je o pomoci druhým nachádzať ich vlastné vnútorné naplnenie podľa ich vlastných túžob. Dávam impulz k zmene aj v zdanlivo bezvýchodiskových situáciách. Som sprievodkyňou na ceste k úspešnému zdarnému cieľu a ten cieľ je vždy spokojný a naplnený život. To je to, čo vo svojej podstate každý hľadá.

Som terapeutka, koučka, motivátorka, osobná poradkyňa a odovzdávam ľuďom to najlepšie zo seba, čo som získala na svojej vlastnej ceste sebapoznania.

Viem, že život karty veľakrát zamieša tak, že sa v nich je ťažké vyznať. Sama som svoj život vyskladávala dielik po dieliku, kým som spoznala, aké to je cítiť ľahkosť na duši. Vďaka náročným obdobiam a udalostiam , ktoré sa mi podarilo zvládnuť, dnes viem nielen napĺňať svoj život, ale aj pomáhať prekonať prekážky , ktoré bránia v radosti zo života, druhým.

Musela som prejsť zložitými vzťahmi, aby som našla samú seba a vedela porozumieť nielen sebe, ale aj ostatným. Viem,ako bolia rozchody a aký smútok prinášajú nepochopenia, hádky a nezhody. To všetko v mojich vzťahoch malo svoje miesto. Dnes už viem prečo. Preto, aby som hľadala a našla spôsob, ako to zmeniť. Aby som pochopila, čo človek vo svojom vnútri prežíva, nielen čo je viditeľné navonok. Aby som sa vedela vcítiť do prežívania druhých a naučila sa, že žiaden vonkajší prejav netreba súdiť a hodnotiť. Len pochopiť ,prečo tak človek koná a zmeniť zmeniteľné. Nie však na druhých. V sebe. Tvoriť tak vzťahy šťastné a harmonické. Nielen partnerské, ale aj rodinné, pracovné, kamarátske, medziľudské. Tie vychádzajú z toho najzákladnejšieho a najpodstatnejšieho vzťahu a tým je vzťah k sebe.

Naučila som sa prijímať seba, aj druhých takí akí sú. Vďaka tomu aj tí, ktorí ku mne prichádzajú, objavujú seba, spájajú sa so svojím vnútrom a zlepšujú vzťahy aj so svojím okolím.

Svojím sebarozvojom a intenzívnou prácou na zmene vnútorného podvedomého nastavenia , ktoré ma držalo , som prekonala strach z neznámeho a našla odvahu odísť zo zamestnania, ktoré síce bolo isté, ale nenapĺňalo ma. Vďaka tomu pomáham druhým popasovať sa s ich strachmi a blokmi, pre ktoré nevidia aký obrovský potenciál sa v nich skrýva.

Postavila som sa na vlastné nohy, aj keď som nemala takmer žiadnu podporu od blízkych. Podarilo sa mi vymaniť sa z blokov nehojnosti a nedostatku, ktoré ma od malička dlhé roky trápili a brzdili. Vďaka tomu dokážem viesť aj druhých k prosperite a hojnosti. Viem aké to je byť dole, ale spoznala som aj cestu nahor.A dnes tie kľúče, ktoré odomkli moju radosť zo života, posúvam prostredníctvom viacerých metód zase tím, ktorí ju ešte hľadajú.

Každý človek je iný a každému pomôže niečo iné. Mojou prednosťou je schopnosť naladiť sa na človeka a zvoliť taký spôsob, aký je efektívny pre neho. Preto pracujem s viacerými metódami, aby bol v súlade s jedinečnosťou osobnosti a zároveň účinnou pomocou na riešenie konkrétne jeho problému.

Metódy :

- ako prvá a najkľúčovejšia je moja vlastná schopnosť,ktorú ma nenaučili v žiadnej škole. Z prvotného rozprávania klienta rozpoznám hneď súvislosti v tom, aký problém ho trápi v súčasnosti a kde, ako vznikol, z čoho pramení. Preto sa hneď môžme pustiť do práce a zamerať sa priamo na hlavnú príčinu

- koučing na zmenu podvedomého nastavenia

- regresná terapia- návrat do detstva

- terapia prenatálneho obdobia

- EFT technika - technika emočnej slobody

- vzťahové techniky

- relaxácia tela aj mysle s telovými a ušnými sviečkami

- hĺbková terapia emočných blokov s telovými sviečkami

e
Top