Koučing a poradenstvo pre rozvoj zamestnancov

Koučing a poradenstvo

„Naozajstní lídri vedia, kto ich živí a ku svojim zákazníkom aj zamestnancom sa chovajú ako k členom kráľovskej rodiny" – Robin Sharma

Koučing pomáha ľuďom hľadať pozitívnejší prístup k sebe a k druhým. Koučing je uvoľňovanie ľudského potenciálu, ktorý máme ukrytý v sebe. Koučing pomáha nielen zlepšovať výkon, ale najmä skvalitňovať život.

Koučing je v súčasnosti zväčša zameraný na manažérske pozície. Jeho cieľom je pomáhať manažérom na jednej strane zvládať nároky a tlak, na druhej strane učiť ho vhodne motivovať a riadiť pracovníkov pod sebou.

V súčasnej dobe nedostatku pracovnej sily a väčšieho tlaku na výkonných pracovníkov vzniká ale potreba osobného alebo životného koučingu aj na nižších pozíciách.

Osobný koučing zamestnancov napomáha k získaniu zdravého sebavedomia a istoty v seba samých.

Pomáha riešiť medziľudské vzťahy, ale aj osobné problémy zamestnancov, čím v konečnom dôsledku vytvára zdravé pracovné prostredie a zvyšuje výkon jednotlivcov.

Zamestnanec, ktorý sa ocitne na životnej križovatke, rieši vo svojej hlave problémy a tým sa znižuje jeho motivácia aj pracovný výkon. Zvyšuje sa jeho stres a nervozita, reaguje podráždene a často prichádzajú aj zdravotné problémy, práceneschopnosť až vyhorenie.

Podanie pomocnej ruky pri riešení  životnej situácie zamestnanca alebo vyhorení v práci pomáha rýchlejšie prekonanie problémov a rýchlejší návrat do plného pracovného výkonu.

Náklady na niekoľko hodín koučingu alebo poradenstva sú výrazne nižšie ako náklady na recruitment a zaškolenie nového zamestnanca.

V rámci koučingu a poradenstva ponúkame témy:


  • Koučing medziľudských vzťahov
  • Životný / osobný koučing
  • Poradenstvo pri vyhorení
  • Skupinový / tímový koučing
 

Koučing poskytujeme buď priamo u klienta alebo v našich priestoroch v Ružovej doline v Bratislave.
Nezáväzne objednať

    e
    Top