Energetická terapia – harmonizácia tela aj duše / Ako myslieť pozitívne

Energetická terapia – harmonizácia tela aj duše

Harmonizuje energiu v tele, čistí energetické a emočné bloky, modeluje bioenergetického pole (auru) a dobíja fyzické aj emočné telo životnou energiou.

Energia je všade okolo nás, celý vesmír je energia, všetky živé aj neživé predmety sú tvorené z energie. Táto energia musí v našom tele rovnomerne prúdiť. Na správne fungovanie ľudského tela aj našej hlavy je vhodné energetické dráhy priebežne čistiť a umožniť energii prúdiť.

V priebehu svojho života prežívame rôzne emócie. Niektoré z nich sa nám môžu uložiť ako uviaznuté emócie a blokovať nám energetickú rovnováhu v tele. Tieto bloky a uviaznuté emócie nám môžu spôsobovať rôzne problémy, či už vo forme stresu, únavy, fyzickej bolesti, alebo to, že sa neustále točíme v jednom kruhu, z ktorého nevieme vyjsť von. Máme pocit, že sa trápime pod ťarchou niečoho, čo nevieme pomenovať.

Energetická terapia je jedna z najstarších postupov liečenia. Je stará cca 5 000 rokov.

Účinky energetickej terapie:

 • Harmonizácia tela aj duše
 • Dobytie tela novou životnou energiou
 • Uvoľnenie starých vzorcov a emócií
 • Rozpustenie energetických blokov
 • Zníženie stresu a napätia
 • Harmonizácia hlavných meridiánov a 7 energetických centier (čakier)
 • Môže pomôcť uvoľniť rôzne bolestí v tele
 Energetická terapia pôsobí ako prúd energie, ktorý Vás prečistí, vyladí a nabije novou energiou a silou.

Ako prebieha terapia?


1. časť terapie prebieha v stoji a ide o modelovanie bioenergetického pola vo vzdialenosti 5 – 15 cm nad povrchom tela.

Ide o  techniku/a>, ktorá  spočíva v čistení bioenergetického pola, jeho modelovaní, nasmerovaní energie na dôležité orgány v tele, respektíve problémové orgány v tele, lokálne vyťahovanie energetických blokov a uzatvorenia bioenergetického pola.

2. časť terapie prebieha v ľahu. Klient leží oblečený na masážnom stole a prebieha energetické čistenie a harmonizácia základných meridiánov a všetkých 7 energických centier.

Táto terapia pomáha zharmonizovať celé telo, odbúrať stres a napätie a odhaliť miesta, kde sú zablokované energie a myšlienkové vzorce. Ak sa energia uvoľní, u pacienta nastáva úľava na emocionálnej aj fyzickej úrovni. Nakoľko mnoho zdravotných problémov vychádza z našej mysle a emočných blokov, ktoré sme si v energetickej sústave počas života poukladali, ich odstránením sa môže zlepšiť aj zdravie človeka. K zlepšeniu zdravia je ale potrebné odstrániť aj staré vzorce myslenia, preto je vždy súčasťou aj spoločný rozhovor a poradenstvo.

Po energetickej terapii nastáva proces čistenia. Pacient sa môže v daný deň cítiť unavene. Preto je vhodné dopriať si po energetickej masáži kľudový režim. Po skúsenostiach so svojimi pacientmi im neodporúčam ísť rovno do práce.

Samotná energetická masáž trvá 60 minút a 15 -20 minút spoločný rozhovor.. Je vhodné skombinovať energetickú masáž s individuálnym poradenstvom alebo životným koučingom, aby sa harmonizácia a riešenie situácií riešilo aj na mentálnej úrovni.

Terapia je vhodná pre všetkých ľudí, ktorí sa cítia byť unavení, žijú v strese, majú pocit vyhorenia, chcú zlepšiť svoj zdravotný stav alebo len nabrať novú energiu do života

Cena za 1 terapiu v dĺžke 1-1,5 hodiny je 50€.

Zvýhodnená cena v čase od 9,00 do 14,00 je 40€


Objednať sa môžete na t.č. 0902920929 alebo kliknite na okienko mám záujem a napíšte nám.


Terapia nie je vhodná pre ľudí s akutnými onkologickými problémami a ľudí, ktorí sú nastavení na psychofarmatika.

Pre lepší účinok odporúčame absolvovať 2-3 terapie s odstupom 2 týždňov.
Harmonizuje energiu v tele, čistí energetické a emočné bloky, modeluje bioenergetického pole (auru) a dobíja fyzické aj emočné telo životnou energiou.
Energia je všade okolo nás, celý vesmír je energia, všetky živé aj neživé predmety sú tvorené z energie. Táto energia musí v našom tele rovnomerne prúdiť. Na správne fungovanie ľudského tela aj našej hlavy je vhodné energetické dráhy priebežne čistiť a umožniť energii prúdiť.

V priebehu svojho života prežívame rôzne emócie. Niektoré z nich sa nám môžu uložiť ako uviaznuté emócie a blokovať nám energetickú rovnováhu v tele. Tieto bloky a uviaznuté emócie nám môžu spôsobovať rôzne problémy, či už vo forme stresu, únavy, fyzickej bolesti, alebo to, že sa neustále točíme v jednom kruhu, z ktorého nevieme vyjsť von. Máme pocit, že sa trápime pod ťarchou niečoho, čo nevieme pomenovať.

Energetická terapia je jedna z najstarších postupov liečenia. Je stará cca 5 000 rokov.

Účinky energetickej terapie:

 • Harmonizácia tela aj duše
 • Dobytie tela novou životnou energiou
 • Uvoľnenie starých vzorcov a emócií
 • Rozpustenie energetických blokov
 • Zníženie stresu a napätia
 • Harmonizácia hlavných meridiánov a 7 energetických centier (čakier)
 • Uvoľnenie a odstránenie rôznych bolestí v tele
 Energetická terapia pôsobí ako prúd energie, ktorý Vás prečistí, vyladí a nabije novou energiou a silou.
Mám záujem

Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom dohodnutia termínu a objednania na energetickú terapiu

Ako prebieha terapia?


1. časť terapie prebieha v stoji a ide o modelovanie bioenergetického pola vo vzdialenosti 5 – 15 cm nad povrchom tela.

Ide o starú asýrsku techniku bezkontakných masáži, ktorá  spočíva v čistení bioenergetického pola, jeho modelovaní, nasmerovaní energie na dôležité orgány v tele, respektíve problémové orgány v tele, lokálne vyťahovanie energetických blokov a uzatvorenia bioenergetického pola.

2. časť terapie prebieha v ľahu. Klient leží oblečený na masážnom stole a prebieha energetické čistenie a harmonizácia základných meridiánov a všetkých 7 energických centier.

Táto terapia pomáha zharmonizovať celé telo, odbúrať stres a napätie a odhaliť miesta, kde sú zablokované energie a myšlienkové vzorce. Ak sa energia uvoľní, u pacienta nastáva úľava na emocionálnej aj fyzickej úrovni. Nakoľko mnoho zdravotných problémov vychádza z našej mysle a emočných blokov, ktoré sme si v energetickej sústave počas života poukladali, ich odstránením sa môže zlepšiť aj zdravie človeka. K zlepšeniu zdravia je ale potrebné odstrániť aj staré vzorce myslenia, preto je vždy súčasťou aj spoločný rozhovor a poradenstvo.

Po energetickej terapii nastáva proces čistenia. Pacient sa môže v daný deň cítiť unavene. Preto je vhodné dopriať si po energetickej masáži kľudový režim. Po skúsenostiach so svojimi pacientmi im neodporúčam ísť rovno do práce.

Samotná energetická masáž trvá 60 minút + 15-20 minút spoločný rozhovor. Je vhodné skombinovať energetickú masáž s individuálnym poradenstvom alebo životným koučingom, aby sa harmonizácia a riešenie situácií riešilo aj na mentálnej úrovni.

Terapia je vhodná pre všetkých ľudí, ktorí sa cítia byť unavení, žijú v strese, majú pocit vyhorenia, chcú zlepšiť svoj zdravotný stav alebo len nabrať novú energiu do života

Cena za 1 terapiu v dĺžke 1-1,5 hodiny je 60€.

Zvýhodnená cena v čase od 9,00 do 14,00 je 50€

Objednať sa môžete na t.č. 0902920929 alebo kliknite na okienko mám záujem a napíšte nám.


Terapia nie je vhodná pre ľudí s akutnými onkologickými problémami a ľudí, ktorí sú nastavení na psychofarmatika.
Mám záujem

Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom dohodnutia termínu a objednania na energetickú terapiu

Pár slov o mne


Ing Mária Boťanská

V roku 2006 som začala študovať a praktizovať metodiku diferencovaných funkčných stavov. DFS je spôsob rozvoja priestorových a energetických kvalít, ktoré umožňujú vchádzať do rezonancie s realitou. Zmyslom DFS je naučiť sa tvoriť svoj život zo svojho vnútra. Absolvovala som rôzne ďalšie kurzy ako základy koučingu, numerológiu, kurz metamorfných techník, kurz Asýrskych bezkontaktných masáží a Intenzívnu Cestu s Brandon Bays. .

Uvedomila som si, že mojim cieľom a životným zmyslom je pomáhať ľuďom. Teší ma, že môžem posúvať svoje skúsenosti a vedomosti ďalej a učiť ľudí tešiť sa zo života, prijať seba samého aj situácie, ktoré život prináša, nájsť vnútorný pokoj a harmóniu v osobnom aj pracovnom živote.
e
Top