Empatia / EQ v pracovných vzťahoch a riadení - Akademia pozitívneho života

Empatia / EQ v pracovných vzťahoch a riadení


 
     Dátum: 
     Čas9:00 - 16:30
     Lektor:  Ing. Mária Boťanská
     Lokalita:  Ružová dolina 7, Bratislava
     Cena:  139 €

 
Empatia  je schopnosť vcítiť sa do pocitov, konania inej osoby. Inými slovami, empatický človek sa dokáže pozerať na svet aj očami iných ľudí, svojich priateľov, svojho partnera, svojho kolegu, nadriadeného aj podriadeného.

Empatia sa radí medzi aspekty Emocionálnej inteligencie EQ, ktorá je v dnešnej dobe minimálne rovnako dôležitá ako Inteligencia IQ.
Empatia je prejavom ľudskosti a prináša medzi ľuďmi, kolegami väčšie pochopenie, čo eliminuje rôzne konflikty, stresové situácie a v dnešnej dobe aj medzigeneračne rozdiely.
Ľudskosť a pochopenie sa dnes stáva dôležitejším kritériom v osobnom živote človeka aj pri výbere zamestnávateľa. Je to benefit, ktorý nič nestojí a pritom je tak cenný.

 

OBSAH KURZU

 
Poznaj sám seba– čo vidím, keď sa pozriem do zrkadla?
 • Aký mám vzťah k svojmu životu?
 • Aké vzorce riadia môj život?
 • Aké hodnoty sú mojou silnou stránkou?

  Sebadôvera – veriť si je základom úspechu v živote
 • Aké sú základné piliere sebadôvery?
 • Ako zmeniť stav mysle?
 • Ako zmeniť negatívne na pozitívne?
 
Emócie ako reakcia nášho tela na naše myšlienky
 • Ako riadiť svoje emócie v rôznych situáciách? Ako nepodľahnúť hnevu, strachu, obavám
 • Ako riešiť stresové situácie a predchádzať vyhoreniu
 
Empatia ako cesta k človeku
 • Ako umožniť druhému človeku vyjadriť svoje pocity a pochopiť jeho problémy
 • Ako sa dokázať naozaj vypočuť iného bez posudzovania
 • Ako venovať našu pozornosť a pochopenie inému – kolegovi, priateľovi, partnerovi
 
Empatia funguje v prítomnosti.

 • Ako byť danom čase, na danom mieste, s konkrétnym človekom.
 • Ako sa naučiť byť čo najviac v prítomnosti?
 
< Empatia v pracovných vzťahoch
 • Ako budovať Emocionálnu Inteligenciu v pracovnom prostredí?
 • Ako riešiť rôzne situácie medzi kolegami, vo vzťahu nadriadený a podriadený, respektíve s klientom
 • Ako dosahovať ciele a eliminovať napäté situácie medzi ľuďmi, kolegami, podriadenými
 • Ako dávať spätnú väzbu, ktorá má motivovať k zlepšeniu a pritom nezraniť človeka.
 

Celé školenie je nabité spoločnými cvičeniami, úlohami a hrami, tak aby si každý účastník školenia osvojil svoje sociálne zručnosti.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA


Školenie Emocionálna inteligencia je určené pre všetky úrovne manažérov, ako aj samotné tímy v pracovne každej oblasti. Učí nás lepšie komunikovať, zlepšovať firemnú kultúru a vzťahy na pracovisku.
 
e
Top